ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ

ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ ΚΥΡΙΕ

Άκουσε με Κύριε

188 Προσευχές από το ψαλτήρι.

Αυτό τό βιβλίο δέν είναι μιά μεταφραστική προσέγγιση τών ψαλμών ούτε ερμηνευτική. Πολύ δέ περισσότερο δέν είναι μιά φιλολογική εργασία ή μιά διανοητική έκφραση τής φαντασίας καί της σκέψης.

Είναι προσευχές εμπνευσμένες από τό Λόγο τού Θεού, το Ψαλτήρι, γιά να αγγίζουν τίς σύγχρονες ανάγκες τών ανθρώπων.

Εύχομαι, με τή βοήθεια τού Θεού, το βιβλίο αυτό να γίνει σεμνό βοήθημα στόν πόνο και στην αναζήτηση της επικοινωνίας μας με τον Θεό. Εύχομαι να γίνει κατάλληλο βοήθημα γιά όλους. Μικρούς καί μεγάλους. Καλούς και αμαρτωλούς.

Περισσότερα →
Buy from Apple iTunes
Buy from Google Play
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η Αγία Γραφή είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία του Θεού στον κόσμο αυτό. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκωθέντος Θεού σ' αυτόν τον κόσμο. Μέσα σ' αυτήν περιγράφεται πώς ο Θεός, για να δείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους, έστειλε τον Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτόν και για τους ανθρώπους που ζουν σ' αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος με τη βοήθεια του λόγου, έδειξε τον Θεό στους ανθρώπους, όσο είναι δυνατό ο ανθρώπινος λόγος να περιλάβει τον Απερίληπτο Θεό. Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζουν σ' αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή.

Περισσότερα →
Buy from Apple iTunes
Buy from Google Play
ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ , ΒΟΗΘΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Ο απ. Παύλος λέγει ότι ο άνθρωπος πλάσθηκε μεν από τον Θεό με τεράστιες δυνατότητες, ως αντίγραφο δικό Του, αλλά με μία προοπτική. Τις δυνατότητες αυτές να τις αξιοποιήσει ο άνθρωπος όπως θέλει, αλλά μόνο για τη διάπραξη του αγαθού «αὐτού γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστώ Ἰησού ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοίς, οίς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοίς περιπατήσωμεν» Έφ.2.10.
Αν ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε ο,τι θέλουμε ή αν μάς εδίδετο η δυνατότητα να διαλέξουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό, τότε γιατί να τιμωρούμεθα αφού είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε ο,τι θέλουμε;

Περισσότερα →
Buy from Apple iTunes
Buy from Google Play
Translate »