ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να γίνει κανείς μέλος της Ενοριακής μας Φιλαρμονικής βασική προϋπόθεση είναι, ο υποψήφιος να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Το κάθε μουσικό όργανο είναι προσωπικό του κάθε εκτελεστού ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη συντήρησή του.

Οι στολές προσφέρονται στους μαθητές από την Ενοριακή μας Συντροφιά και η ευθύνη φύλαξης αυτών ανήκει στους εκτελεστές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κάθε Πέμπτη και Κυριακή 8-9 μ.μ. γίνονται δωρεάν μαθήματα εξάσκησης πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων, καθώς και προετοιμασία για μελλοντικές εκδηλώσεις.

 

 

 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΙΕΡΕΣ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Translate »