Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΑ ΠΕΡΓΑΜΟΥ (Ζωντανή μετάδοση)

Χώρος Διεξαγωγής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Λεωφ.Κ.Καραμανλή καί Αρκαδίου
ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΗΣ 41336 Ελλάδα
Phone:
2410280569
Website:
galilea.gr

Περιγραφή

Ημ/νια:
11 Απριλίου
Ώρα:
7:30 πμ - 5:00 μμ

Κυριακή Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)

Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας ΕΔΩ

 (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση).

με θέμα λειτουργικού κηρύγματος: “Το γένος τούτο”

Διαβάστε την ακολουθία της Κυριακής Δ’ Νηστειών ΕΔΩ

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

Αὐτός ὁ ἅγιος ἔζησε στά χρόνια τοῦ βασιλιά Δομετιανοῦ, κατά τό ἔτος 83, σύγχρονος ὄντας μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Τήν περίοδο ἐκείνη, δηλαδή, πού ὀ Θεολόγος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης βρισκόταν στήν Πάτμο ἐξόριστος, ὅπως ὁ ἴδιος άναφέρει γι’αὐτό στήν Ἀποκάλυψι, ἀναφέροντάς τον ὡς πιστό μάρτυρα. Διότι ὡς ἑξῆς ἀναφέρεται μιλῶντας πρός τόν Ἄγγελο τῆς “ἐν Περγάμω Ἐκκλησίας ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Χριστοῦ”· “Ξέρω καλά τά ἔργα σου καί ποῦ κατοικεῖς· ἐκεῖ πού ἔχει στήσει τόν θρόνο του ὁ σατανᾶς. Παρέμεινες ὅμως πιστός στό ὄνομά μου καί δέν ἀπαρνήθηκες τήν πίστη σου σ’ἐμένα, ἀκόμα καί ὅταν στόν τόπο σας, ὅπου κατοικεῖ ὁ σατανᾶς, σκότωσαν τήν ἐποχή τοῦ διωγμοῦ τόν Ἀντίπα, πού μαρτύρησε, γιά νά μοῦ μείνη πιστός” (Ἀποκάλ.2,13).
Αὐτός λοιπόν χειροτονήθηκε ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους ἐπίσκοπος τῆς Περγάμου. Ἦταν ὅμως σέ μεγάλη ἡλικία, ὅταν συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, πού κατοικοῦσαν στήν Πέργαμο.Διότι παρουσιάσθηκαν σέ αὐτούς οἱ δαίμονες, τούς ὁποίους λάτρευαν, καί τούς εἶπαν, ὅτι δέν μποροῦν νά κατοικοῦν πλέον σέ αὐτόν τόν τόπο οὔτε νά δεχθοῦν τίς θυσίες τους, ἐπειδή τούς διώχνει ἀπό ἐκεῖ ὁ Ἀντίπας. Ἔφεραν λοιπόν τόν ἅγιο μπροστά στόν ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε νά τόν πείση νά ἀρνηθή τόν Χριστό λέγοντάς του, ὅτι τά παλαιώτερα εἶναι καί τιμιώτερα. Ἔτσι καί ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων ὥς ἀρχαία καί ἐπειδή ἔχει ἐξαπλωθῆ ἐδῶ καί πολλά χρόνια, εἶναι πιό τίμια, ἐνῶ ἡ πίστις τῶν Χριστιανῶν, πού ξεκίνησε έδῶ καί λίγα χρόνια ἀπό λίγους ἀνθρώπους, γι’αὐτό δέν εἶναι ἄξια τόσης τιμῆς. Σ’αὐτόν τόν λόγο ἐπιδέξια  ἀποκρίθηκε ὁ ἅγιος ἀναφέροντας ὥς ἀπόδειξι τήν ἱστορία τοῦ Κάΐν. Διότι ὅπως ὁ ἀδελφοκτόνος  Κάΐν μισεῖται καί ἀποστρέφεται ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, παρόλο πού εἶναι ἀρχαιότερος, ἔτσι καί ἡ ἀσέβεια τῶν Ἑλλήνων εἶναι μισητή στούς μεταγενέστερους Χριστιανούς, παρόλο πού εἶναι πιό ποαλιά στά χρόνια. Ἀκούγοντας ὁ ἡγεμόνας αὐτά τά λόγοα θύμωσε καί ἔβαλε τόν ἅγιο σέ ἐνα χάλκινο βόδι, τό ὁποῖο ἦταν πυρακτωμένο. Ὅσο βρισκόταν ἐκεῖ μέσα ὁ ἅγιος, πολύ προσευχήθηκε στόν Θεό καί δοξολόγησε τήν μεγάλη του δύναμι, ἀφοῦ πρῶτα τόν εὐχαρίστησε, πού τόν ἀξίωσε νά πάθη γιά τήν ἀγάπη του. Πρόσθεσε ἀκόμη καί τήν  ἑξῆς παράκλησι πρός τόν Θεό. Ὅποιος ἐπικαλεῖται τό ὄνομά του, αὐτός νά φυλάγεται ἀνώτερος ἀπό τίς ἄλλες ἀσθένειες καί τά πάθη, εἱδικά δέ ἀπό τόν ἀνυπόφορο πόνο τῶν δοντιῶν. Ἀκόμη εὐχήθηκε κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως νά λάβουν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν  τους καί νά βροῦν ἐξιλασμό ἀπό τόν Θεό, ὅσοι τιμοῦν τήν μνήμη του. Καί ἀφοῦ ἀξιώθηκε ἀπό τόν Κύριο τῆς αἰτήσεως αὐτῆς, ἀποδήμησε πρός αὐτόν. Τό ἅγιο λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στήν Ἐκκλησία τῆς Περγάμου, ὅπου καί ἀναβλύζει μύρα καί θεραπεῖες πάντοτε. Ἡ Σύναξί του τελεῖται στόν σεπτό ναό τοῦ Ἁγίου καί πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κοντά στήν ἁγιωτάτη μεγάλη Ἐκκλησία.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Δ΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α’» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γεννήθηκε πιθανότατα το 523 μ.Χ. στη Συρία. Ήταν γιος πλούσιας και ευσεβούς οικογένειας. Σε νεαρή ηλικία, παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως, ώστε να διακρίνεται ανάμεσα στους συνομήλικούς του. Εκείνος όμως, ενδιαφερόταν περισσότερο για την προσευχή, τις θεολογικές μελέτες, την συγγραφική εργασία και την άσκηση. Πήγε στο Όρος Σινά, κοντά στον φημισμένο αναχωρητή Μαρτύριο, ο οποίος καθοδήγησε πνευματικά τον νεαρό Ιωάννη. Μετά από τέσσερα χρόνια άσκησης, εκάρη μοναχός ενώ η φήμη των αρετών και της σοφίας του είχε ευρύτερα διαδοθεί. Γι’ αυτό πολλοί μοναχοί και λαϊκοί, αλλά και αξιωματούχοι έρχονταν στη Μονή για να ζητήσουν τη συμβουλή του. Είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Λόγω της διαβίωσής του στην Ιερά Μονή Σινά ονομάζεται και Σιναΐτης. Μετά το θάνατο του ηγούμενου της Μονής και κατόπιν απαιτήσεως των αδελφών δέχθηκε να γίνει Ηγούμενος της ιεράς Μονής Σινά για μερικά χρόνια. Η νοσταλγία, όμως, της ερημικής ζωής, έκανε τον Ιωάννη να αποσυρθεί πάλι στην έρημο και να αφοσιωθεί πάλι στις μελέτες του. Εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 606 μ.Χ. και άφησε δύο σπουδαιότατα συγγράμματα, την «Κλίμακα» και τον «Λόγον προς τον Ποιμένα».
Η «Κλίμακα» περιλαμβάνει τριάντα λόγους περί αρετής, όπου ο καθένας λόγος περιλαμβάνει και μια αρετή, ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια κατέληξε στις θεωρητικά υψηλές. Στη πνευματική ζωή έχουμε βαθμίδες χαμηλές και υψηλές, καταστάσεις κατώτερες και ανώτερες. Γι’ αυτό και το σύγγραμμα ονομάζεται Κλίμακα των αρετών. Στο έργο του αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τις ιδέες του για την κοινοβιακή κυρίως, αλλά και για την ερημική ζωή, ταξινομώντας αυτές κατά τρόπο που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Είναι γραμμένο σε κομψή ελληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη με χάρη και μελωδικότητα. Έχει διαύγεια, γλαφυρότητα, παραστατικότητα και παρουσιάζει πλούτο εκφράσεως, καλαισθησία και ευγένεια. Στη διακόσμηση του λόγου με εικόνες και παρομοιώσεις ο ιερός συγγραφέας είναι απαράμιλλος. Πάσης φύσεως σχήματα λόγου αναδύονται καθώς και ωραίες και επιτυχημένες προσωποποιήσεις. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής το σύγγραμμά του διαβάζεται σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια. Επειδή είναι παγκόσμιο κειμήλιο αναλύσεως όλων των παθών και των αρετών, η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα σε αυτή τη πνευματική περίοδο τον συγγραφέα άγιο Ιωάννη της Κλίμακας και το προτείνει για ανάγνωσμα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Μαρτίου και την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Μερικοί λόγοι του, από την Κλίμακα:
1) Η ταπεινοφροσύνη είναι ουράνιος ανεμοστρόβιλος που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας στα ύψη του ουρανού.
2) Μητέρα της πηγής είναι η άβυσσος των υδάτων πηγή δε της διακρίσεως η ταπείνωσις.

Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Mαρκ.θ’ 17-31

ΚΕΙΜΕΝΟ

17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. 20 καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 21 καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. 22 καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς. 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 24 καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 25 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 26 καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. 29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 30 Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· 31 ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρα ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

17Kι αποκρίθηκε ένας μέσα από το πλήθος: “Δάσκαλε, σου έφερα το γιο μου που έχει πνεύμα άλαλο, 18κι όπου τον κυριεύσει, του προκαλεί σπασμούς και βγάζει αφρούς και τρίζει τα δόντια του και παραλύει τελείως. Kι είπα στους μαθητές σου να το βγάλουν, αλλά δεν μπόρεσαν”. 19Tου λέει τότε ο Iησούς: Ω απιστη γενιά! Mέχρι πότε θα είμαι μαζί σας; Mέχρι πότε θα σας υπομείνω; Φέρτε τον σε μένα. 20Tον έφεραν λοιπόν σ’ αυτόν, και όταν το πνεύμα είδε τον Iησού τράνταξε αμέσως το παιδί, κι αυτό έπεσε καταγής και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. 21Pώτησε τότε τον πατέρα του: “Πόσος καιρός είναι από τότε που του έχει συμβεί αυτό;” Kι εκείνος απάντησε: “Aπό παιδάκι. 22Kαι πολλές φορές τον έριξε και στη φωτιά και στα νερά για να τον εξοντώσει. Mα αν μπορείς να κάνεις κάτι, βοήθησέ μας δείχνοντάς μας συμπόνια”. 23Kι ο Iησούς του είπε εκείνο το: “Aν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά γι’ αυτόν που πιστεύει. 24Aμέσως τότε ο πατέρας του παιδιού φώναξε δυνατά και με δάκρυα έλεγε: “Πιστεύω, Kύριε, βοήθα με στην απιστία μου”! 25Kαι σαν είδε ο Iησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα λέγοντάς του: “Πνεύμα άλαλο και κουφό, εγώ σε διατάζω, βγες απ’ αυτόν και μην ξαναμπείς πια σ’ αυτόν”. 26Kαι το πνεύμα, αφού έβγαλε μια δυνατή κραυγή και τον κατατάραξε, βγήκε, ενώ το παιδί έγινε σαν νεκρό, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. 27O Iησούς όμως κρατώντας τον από το χέρι τον ανασήκωσε και στάθηκε όρθιος.   28Όταν, κατόπιν, μπήκε ο Iησούς σ’ ένα σπίτι, τον ρωτούσαν ιδιαιτέρως οι μαθητές του: “Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε;” 29Kι εκείνος τους απάντησε: “Tο γένος αυτό με τίποτε δεν μπορεί να βγει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία”.    30Ύστερα βγήκαν από εκεί και περνούσαν μέσα από τη Γαλιλαία, αλλά δεν ήθελε να το ξέρει αυτό κανένας, 31γιατί εξηγούσε στους μαθητές του και τους έλεγε: “O Γιος του Aνθρώπου παραδίνεται σε χέρια ανθρώπων κι αυτοί θα τον θανατώσουν, μα την τρίτη μέρα από τη θανάτωσή του θ’ αναστηθεί”.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Μυροβλύτην τὸν θεῖον καὶ μαρτύρων τὸν σύναθλον, τὸν πανευκλεῆ ἱεράρχην καὶ Περγάμου τὸν πρόεδρον, τιμήσωμεν Ἀντίπαν οἱ πιστοί, ὡς τάχιστον καὶ μέγαν ἱατρόν, τῆς δεινῆς ὀδόντων νόσου, καὶ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ ψυχῆς βοήσωμεν· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Translate »

0

Μοιράσου
Copy link
Powered by Social Snap