Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κυριακή προ της Υψώσεως – Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου (Ζωντανή Μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Σεπτέμβριος 8
Ώρα:
7:00 πμ - 5:00 μμ

Κυριακή προ της Υψώσεως.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

Ακούστε την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής προ της Υψώσεως  (Ιωαν.3, 13 – 27), από την ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ της σελίδας μας galilea.gr  ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΒΙΝΤΕΟ  Νο 52. (χρ.σημ. 9΄:53΄΄) Το κατά Ιωάννην Ι.Ευαγγέλιον (Κεφ 3. 13-17) ΕΔΩ

Αυτής της Κυρίας ημών Θεοτόκου ο μεν πατέρας της Ιωακείμ, καταγόταν ως προς το γένος από την βασιλική φυλή του Δαβίδ και επειδή δεν γεννούσε παιδί, αλλά ωνειδιζόταν γι’αυτό, εξ αιτίας αυτού δεν έπαυε να προσφέρει στον Θεό διπλά τα δώρα του, ως πλούσιος που ήταν και φιλόθεος. Η μητέρα της Άννα και αυτή παρόμοια καταγόταν από το βασιλικό γένος Δαβίδ, γι’αυτό και ήταν και ως προς το σώμα και ως προς την ψυχή πιο ευγενής από όλες.
Επειδή λοιπόν και οι δύο λυπούνταν για το όνειδος της απαιδίας, ο μεν Ιωακείμ πήγε στο όρος, ενώ η Άννα μπήκε στον κήπο. Και οι δύο μαζί παρακαλούσαν με δάκρυα τον Θεό, για να τους χαρίσει καρπό κοιλίας, γι’αυτό και πέτυχαν αυτό που ποθούσαν και γέννησαν την Θεοτόκο Μαρία, την αγιωτέρα πάντων των Αγίων. Και έτσι απόκτησαν μια καλλιτεκνία ασύγκριτη και εξοχώτατη, η οποία υπερείχε όλες τις καλλιτεκνίες των ανθρώπων. Και μακάριοι όντες οι ίδιοι για την ενάρετη και θεοφιλή τους γνώμη, πολύ περισσότερο μακάριοι έγιναν, για την ασύγκριτη χάρη και θεία τεκνογονία, που αξιώθηκαν, επειδή από την δική τους θυγατέρα, δηλαδή την Αειπάρθενη Μαριάμ, καταδέχθηκε να γεννηθεί ο Υιός του Θεού.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Α΄.
Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἱωάν.γ’13 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 14 καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

13Όταν, μάλιστα, στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Γιος του Aνθρώπου, που διαμένει στον ουρανό; 14Kι όπως ύψωσε ο Mωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Γιος του ανθρώπου, 15ώστε να μη χαθεί ο καθένας που πιστεύει σ’  αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. 16Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το Γιο του το Mονογενή, για να μη χαθεί ο καθένας που πιστεύει σ’  αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. 17Διότι το Γιο του ο Θεός δεν τον έστειλε στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ΄
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Translate »