Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κυριακή μετά την Ύψωσιν (Ζωντανή μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Σεπτέμβριος 15
Ώρα:
7:00 πμ - 10:30 μμ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

 

Κυριακή μετά την Ύψωσιν.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

Ο άγιος Νικήτας γεννήθηκε το 330 μ.Χ. Έμαθε την ευσεβή πίστη από την παιδική του ηλικία από τον Μακάριο, το Αρχιερέα του τόπου εκείνου. Επειδή λοιπόν αυτός με ευσέβεια και ευγένεια ανατράφηκε, γι’αυτό δίδασκε και τους άλλους ομογενείς του να πιστεύουν και εκείνοι και να ζούν με την ευσέβεια και την αρετή. Επειδή όμως ο δυσσεβής Αθηνάριχος, ο άρχοντας και πρώτος του ενός μέρους του Γοτθικού γένους νικήθηκε πολύ άσχημα από τον Φρικιγέρνη, το άρχοντα του άλλου μέρους των Γότθων, φερόταν ο μιαρός με μεγάλο μίσος κατά των ευσεβών Χριστιανών και τους τιμωρούσε με βαρβαρικά και ανυπόφορα παιδευτήρια. Όχι μόνο ο ίδιος ο αλιτήριος έτσι ενεργούσε, αλλά διέταζε και όσους υποτάσσονταν σε αυτόν να μιμούνται το δικό του μίσος και την δική του επιθετικότητα κατά των Χριστιανών.
Επειδή λοιπόν ο μάρτυρας του Χριστού Νικήτας αύξανε περισσότερο το κήρυγμα του Ευαγγελίου και κήρυττε την πίστη του Χριστού λαμπρότερα, γι’αυτό συλλαμβάνεται από τους ανωτέρω Γότθους ξαφνικά εκεί που δίδασκε και αρπάζεται βίαια από αυτούς. Έπειτα αναγκάζεται να αρνηθεί τον Χριστό. Και επειδή δεν επείθετο, γι’αυτό του σύντριψαν όλα τα μέλη του σώματός του. Παίρνοντας όμως κουράγιο από την παιδεία αυτή, περισσότερο κήρυττε τον Χριστό, γι’αυτό και ρίχθηκε επάνω στη φωτιά. Και έτσι ο νικηφόρος αληθώς του Χριστού Νικήτας, έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου μαζί με πολλούς άλλους ομογενείς του Γότθους. Το δε άγιο λείψανο του αποκαλύφθηκε μέσω ενός αστεριού στον φίλο και γνώριμό του Μαριανό, ο οποίος το μετέφερε από εκεί, στη χώρα την λεγόμενη Μουεστηνών και εκεί τιμήθηκε με Ναό μεγαλοπρεπή και με άλλες τιμές μαρτυρικές, όπου ενεργούσε διάφορα θαύματα.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Α΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Μάρκ. η΄34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
Μάρκ. θ΄1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

    Μάρκ. η΄34 Ύστερα, αφού κάλεσε κοντά του τον κόσμο μαζί με τους μαθητές του, τους είπε: Όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του κι ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. 35Γιατί, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει, κι όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη δική μου και του Eυαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. 36ʼλλωστε, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά χάσει τη ζωή του; 37Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του; 38Όποιος, λοιπόν, ντραπεί για μένα και για τη διδαχή μου στη γενιά τούτη τη μοιχαλίδα κι αμαρτωλή, και ο Γιος του Aνθρώπου θα ντραπεί γι αυτόν όταν έρθει περιβλημένος με τη δόξα του Πατέρα του, μαζί με τους αγίους αγγέλους.
Μάρκ. θ΄1 Tους έλεγε ακόμα: Πραγματικά, σας λέω, υπάρχουν μερικοί απ’ αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δε θα γευτούν θάνατο, ώσπου να δουν τη βασιλεία του Θεού να έχει έρθει με δύναμη.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Νίκην ἔστησας, κατὰ τῆς πλάνης, νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον γέρας, ἐπαξίως Νικήτα φερώνυμε, σὺ γὰρ νικήσας ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, διὰ πυρὸς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Translate »