Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κυριακή Ε’ Ματθαίου. Των δύο δαιμονιζομένων (Ζωντανή Μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Ιούλιος 21
Ώρα:
12:00 πμ - 12:00 μμ

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

Σημείωση  βασική. Τα κείμενα των τροπαρίων της Ι.Ακολουθίας της Κυριακής Ε΄ Ματθαίου ,  μπορεί κανείς να τα διαβάσει ή να τα κατεβάσει από ΕΔΩ

Ακούστε την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής  Ε΄ Ματθαίου  (Ματθ. 8, 28 – 9), απο την ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ της σελίδας μας galilea.gr  ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΒΙΝΤΕΟ  Νο16/ 07:51΄   ΕΔΩ:

ΚΕΙΜΕΝΟ

Κεφ.8.28 Καί ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τό πέραν εἰς τήν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ὥστε μή ἰσχύειν τινά παρελθεῖν διά τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καί ἰδού ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρό καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 ἦν δέ μακράν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. 31 οἱ δέ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τήν ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καί εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δέ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τήν ἀγέλην τῶν χοίρων· καί ἰδού ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατά τοῦ κρημνοῦ εἰς τήν θάλασσαν καί ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δέ βόσκοντες ἔφυγον, καί ἀπελθόντες εἰς τήν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καί τά τῶν δαιμονιζομένων. 34 καί ἰδού πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καί ἰδόντες αὐτόν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπό τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Κεφ.9.1 καί ἐμβάς εἰς πλοῖον διεπέρασε καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν. 

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 Κεφ.8.28Kι όταν έφτασε στην αντίπερα όχθη της λίμνης, στη χώρα των Γαδαρηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Ήταν τόσο άγριοι, που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνον το δρόμο. 29Kι είπαν αυτοί κραυγάζοντας: «Tι σχέση έχουμε εμείς με σένα Iησού, Γιε του Θεού; Ήρθες εδώ πρόωρα να μας βασανίσεις;» 30Στο μεταξύ, σε μεγάλη απόσταση απ’ αυτούς, υπήρχε ένα κοπάδι χοίρων που έβοσκαν. 31Tον παρακαλούσαν, λοιπόν, οι δαίμονες λέγοντας: «Aν μας βγάλεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». 32Kαι τους είπε: «Nα πάτε», Kι εκείνοι βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων, κι αμέσως όρμησε όλο το κοπάδι των χοίρων στον γκρεμό κι έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. 33Έφυγαν τότε οι βοσκοί και πήγαν στην πόλη και τα διηγήθηκαν όλα, και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. 34Όλη η πόλη βγήκε τότε σε συνάντηση του Iησού. Kι όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τη δική τους περιοχή.

Κεφ.9.1Mπήκε τότε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην ιδιαίτερη πόλη του.

          Το περιστατικό της θεραπείας δύο δαιμονισμένων μας διηγείται σήμερα ο ευαγγελιστής Ματθαίος, οι οποίοι κατοικούσαν σε μνήματα, έξω από την πόλη των Γαδαρηνών, και αποτελούσαν κίνδυνο για τους διερχόμενους ταξιδιώτες. Μόλις είδαν τον Χριστό, φώναξαν: “Τί έχεις μαζί μας, Ιησού, Υιέ του Θεού; ήρθες εδώ πρόωρα για να μας βασανίσεις;”. Ήταν τα δαιμόνια που μιλούσαν, και παρακαλούσαν τον Χριστό, αν τα διώξει, να τους επιτρέψει να πάνε στο κοπάδι των χοίρων που έβοσκε εκεί κοντά. “Πηγαίνετε”, τους λέει ο Ιησούς, και αμέσως άφησαν τους ανθρώπους και πήγαν στους χοίρους, και ολόκληρο το κοπάδι έπεσε στη θάλασσα και αφανίστηκε στα νερά. Τότε οι βοσκοί των χοίρων γύρισαν στην πόλη και διηγήθηκαν όσα είχαν συμβεί. Και σύσσωμος ο λαός βγήκε από την πόλη όχι για να υποδεχτεί τον Χριστό, αλλά για να Τον παρακαλέσει να φύγει από τα σύνορά τους, όπως και έγινε. Βέβαια όπως φαίνεται και από την ιστορία του Ιώβ, οι δαίμονες, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω στην κτίση, ούτε φυσικά και πάνω στους ανθρώπους, αν δε το επιτρέψει ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος προσβλέπει και αποσκοπεί στη σωτηρία μας. Ο Χριστός θέλει να δείξει ότι εκεί που ενεργούν τα δαιμόνια, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά και πολλές φορές θανάσιμα, τόσο για τη ψυχή όσο και για το σώμα. Βλέπουμε όμως ότι παρά το θαύμα της θεραπείας των δύο δαιμονισμένων, ο λαός της πόλης αντί να δεχτεί τον Χριστό, Του ζητάνε να εγκαταλείψει τα όρια της πόλης τους. Γιατί; διότι αδυνατούν να πιστέψουν στον Ι.Χριστό. Με τον τρόπο αποδεικνύουν ότι μπορεί να μη διακατέχονται από δαιμόνια, αλλά είναι συντεταγμένοι με τα έργα του σκότους, είναι συμβιβασμένοι με την αμαρτία και την ανομία, και δεν επιθυμούν την πνευματική τους θεραπεία, ούτε να αλλάξουν τρόπο ζωής. Ακούμε ανθρώπους να λένε, “αν δε δω ένα θαύμα, δεν πιστεύω”, και ο λένε αυτό, διότι θέλουν να καλύψουν την δική τους απιστία, αφού το θαύμα προϋποθέτει την πίστη.

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον, Ἦχος δ΄ (Άκοῦστε ΕΔΩ)

Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα,

ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι,

καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι,

τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον.

Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστός ὁ Θεός,

δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος.

Translate »