Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κυριακή Δ’ Λουκά (Αγ.Πατ.) (Ζωντανή Μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Οκτώβριος 13
Ώρα:
7:30 πμ - 5:00 μμ

Κυριακή Δ’ Λουκά.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

Διαβάστε την ακολουθία της Κυριακής Δ’ Λουκά ΕΔΩ .

 

ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΚΆΡΠΟΥ, ΠΑΠΎΛΟΥ, ΑΓΑΘΟΔΏΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΊΚΗΣ

Αυτοί οι άγιοι του Χριστού Μάρτυρες έζησαν στα χρόνια αυτοκράτορα Δεκίου και του ανθυπάτου της Ανατολής Βαλλεριανού, κατά το έτος 250 και ήταν ιατροί στην τέχνη. Ο Άγιος Κάρπος ήταν Επίσκοπος Θυατείρων. Ο Πάπυλος. ήταν Διάκονος, ο οποίος χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Κάρπο. Αυτοί, αφού συνελήφθησαν από τον εκεί άρχοντα και ρωτήθηκαν, ωμολόγησαν μπροστά σε όλους το όνομα του Δεσπότη Χριστού. Επειδή όμως αναγκάσθηκαν να θυσιάσουν στα είδωλα και δεν πείσθηκαν, δέθηκαν πίσω σε άλογα, από τα οποία σύρθηκαν μπροστά στον άρχοντα και πήγαν από τα Θυάτειρα στις Σάρδεις. Εκεί κρεμάσθηκαν επάνω σε ξύλο και καταξεσχίσθηκαν. Τότε και ο Άγιος Αγαθοδώρος, ο οποίος ήταν δούλος των Αγίων, δυναμώθηκε από άγιο Άγγελο και ωμολόγησε φανερά τον Χριστό.
Τότε κρεμιέται και αυτός και δέρνεται άσπλαχνα με ραβδιά. Και έτσι πάνω στα βασανιστήρια παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ο Άγιος Κάρπος, κρεμασμένος όντας, χαμογέλασε. Και όταν τον ρώτησε ο άρχοντας, γιατί χαμογέλασε, αποκρίθηκε: “Είδα την δόξα του Κυρίου μου και χάρηκα”. Ο Πάπυλος δέθηκε σε τέσσερις πασάλους και σηκώθηκε ψηλά από την γή. Ύστερα λιθοβολήθηκε και, επειδή παρέμεινε αβλαβής, γι’αυτό ωδηγήθηκε στο κριτήριο μαζί με τον Κάρπο. Και οι δύο μαζί σύρονται ανάσκελα επάνω σε τριβόλια και συγχρόνως δέρνονται επάνω από την κοιλιά. Έπειτα ρίχνονται στα θηρία, για να τους φάνε. Τότε ένα λιοντάρι, ώ του θαύματος!, μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδιζε τους διώκτες να μη δείχνουν τόση ωμότητα κατά των Αγίων. Οι διώκτες, όμως, βούλωσαν τα αυτιά τους σαν την ασπίδα και κάρφωσαν τα πόδια των Μαρτύρων με σιδερένια υποδήματα. Και έτσι τους έρριξαν σε μια κάμινο. Τότε και η Αγαθονίκη, η αδελφή του Αγίου Παπύλου, προσευχήθηκε και έπειτα μπήκε και αυτή στην κάμινο. Επειδή όμως η φωτιά έσβησε, πέφτοντας βροχή από τον ουρανό, γι’αυτό έμειναν οι Άγιοι αβλαβείς. Και τελικά αποκεφαλίσθηκαν και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Α΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· 6 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· 7 καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; 10 ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 11 ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 13 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι. 15 τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

5 «Bγήκε ο σπορέας να σπείρει το σπόρο του και καθώς έσπερνε, ένα μέρος από το σπόρο έπεσε δίπλα στο δρόμο και καταπατήθηκε, και τα πουλιά τ’ουρανού το κατέφαγαν. 6Kι άλλο έπεσε πάνω σε πετρώδες έδαφος και μόλις φύτρωσε ξεράθηκε, γιατί δεν είχε υγρασία. 7Kι άλλο έπεσε ανάμεσα στ’αγκάθια, τα οποία φύτρωσαν μαζί του και το κατέπνιξαν. 8Kι άλλο έπεσε στο έδαφος το γόνιμο και φύτρωσε κι απέδωσε καρπό εκατονταπλάσιο». Kαι καθώς τα έλεγε αυτά, υψώνοντας τη φωνή του, τόνιζε:  «Όποιος έχει αφτιά για ν’ακούει, ας τ’ακούει»! 9Oι μαθητές του, λοιπόν, του υπέβαλλαν ερωτήσεις λέγοντάς του:  «Tι σημαίνει η παραβολή αυτή;» 10Kι εκείνος τους είπε:  «Σε σας έχει δοθεί το προνόμιο να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, ενώ στους άλλους αναπτύσσονται με παραβολές, έτσι που, ενώ βλέπουν να μη διακρίνουν κι ενώ ακούνε να μην καταλαβαίνουν».11 «Kαι είναι τούτη η σημασία της παραβολής: O σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. 12Oι σπόροι που έπεσαν στην άκρη του δρόμου είναι εκείνοι που άκουσαν, αλλ’έρχεται κατόπιν ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδιές τους, για να μην πιστέψουν και σωθούνε. 13Oι σπόροι πάλι, που έπεσαν πάνω στην πέτρα, είναι εκείνοι που, όταν ακούσουν, δέχονται με χαρά το λόγο. Aυτοί όμως δεν έχουν ρίζα κι ενώ πιστεύουν προσωρινά, κατόπιν, σε καιρό πειρασμού, απομακρύνονται. 14Oι σπόροι επίσης που έπεσαν πάνω στ’αγκάθια, είναι εκείνοι που άκουσαν, αλλά επειδή ζουν κάτω από μέριμνες και πλούτο κι απολαύσεις της ζωής, καταπνίγονται και δεν καρποφορούν. 15Kαι οι σπόροι που έπεσαν στο γόνιμο έδαφος είναι εκείνοι που, επειδή με καλή και αγαθή καρδιά άκουσαν το λόγο, τον κρατούν και καρποφορούν υπομονετικά».

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’.
Θείας πίστεως.
Βίον ἔνθεον, διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε, συγκληρονόμοι, δι’ ἀθλήσεως ἐχθρὸν τροπωσάμενοι, Καρπὲ σοφὲ καὶ κλεινὲ Ἀγαθόδωρε, Ἀγαθονίκη καὶ Πάπυλε ἔνδοξε. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος.

Translate »