Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κυριακή Α’ Λουκά (Ζωντανή Μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Σεπτέμβριος 22
Ώρα:
7:00 πμ - 5:00 μμ

Ο Άγιος Φωκάς ο Κηπουρός

 

Κυριακή Α’ Λουκά.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ

Ο Άγιος αυτός ήταν από την πόλη Σινώπη. Η τέχνη του ήταν η εργασία της γής. Έχοντας δηλαδή ένα πολύ μικρό κήπο, ασχολείτο με αυτό και ότι κέρδος έβγαζε από αυτό, το είχε κοινό με τους πτωχούς. Δηλαδή και αυτός και οι προς αυτόν ερχόμενοι φτωχοί οικονομούσαν τα προς το ζήν από τον κήπο του. Δεν καλλιεργούσε μόνο  αυτόν τον αισθητό κήπο ο αοίδημος, αλλά και τον νοητό της ψυχής. Γι’αυτό και δεν μπόρεσε να κρηφθεί από τους ανθρώπους, ότι ήταν γνήσιος δούλος του Χριστού. Έτσι μηνύεται ως τέτοιος στον άρχοντα της Σινώπης, που ήταν ειδωλολάτρης, ο οποίος αμέσως έστειλε στρατιώτες για να τον φονεύσουν. Εκείνοι πηγαίνοντας έμειναν στο σπίτι του καταζητούμενου Φωκά, χωρίς να ξέρουν. Ο Άγιος τους δεξιώθηκε και αφού τους ανέπαυσε, όσο μπορούσε, τους ρώτησε ποιοί είναι και για ποιά αιτία ήλθαν στην Σινώπη. Οι στρατιώτες του φανέρωσαν την υπόθεση, ότι δηλαδή ζητούν τον Φωκά, για να τον αποκεφαλίσουν.
Όταν το άκουσε αυτό ο υπηρέτης του Κυρίου, αμέσως ετοίμασε τον τάφο του. Και έτσι φανέρωσε στους στρατιώτες, ότι αυτός είναι εκείνος που ζητούν. Οι στρατιώτες, όταν το άκουσαν αυτό ξαφνικά, πληγώθηκαν στην καρδιά από την λύπη τους, όταν θυμούνταν την λαμπρή φιλοξενία και δεξίωση, που τους έδειξε ο Άγιος. Έτσι με κανέναν τρόπο δεν ήθελαν να τον θανατώσουν σύμφωνα με την προσταγή που είχαν. Έλεγαν δε στον Μάρτυρα, ότι έχουν εύλογη απολογία να πούν στον άρχοντα, ότι κοπίασαν πολύ και ερεύνησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να βρούν αυτόν που ζητούν. Επειδή όμως ο Άγιος τους παρακάλεσε να τον θανατώσουν, για τον λόγο αυτό του έκοψαν την αγία του κεφαλή και έτσι προσφέρθηκε ως χαριτωμένη και ευάρεστη θυσία στον Θεό.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Α΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α’ ΛΟΥΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

1 ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

1Kάποτε, λοιπόν, καθώς αυτός στεκόταν δίπλα στη λίμνη της Γεννησαρέτ κι ο κόσμος συνωστιζόταν γύρω του, 2είδε δύο πλοία αραγμένα στην άκρη της λίμνης, ενώ οι ψαράδες είχαν βγει απ’αυτά και ξέπλεναν τα δίχτυα. 3Mπήκε τότε σ’ένα από τα πλοία, που ήταν του Σίμωνα, και του ζήτησε να απομακρυνθεί λίγο από τη στεριά. Kι αφού κάθισε, δίδασκε τα πλήθη μέσα από το πλοίο. 4Kι όταν σταμάτησε να μιλάει, είπε στο Σίμωνα:  «Ξανοίξου στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». 5Aποκρίθηκε τότε ο Σίμωνας και του είπε:  «Δάσκαλε, παρόλο που κοπιάσαμε όλη τη νύχτα, χωρίς να πιάσουμε τίποτε, όμως επειδή εσύ το λες, θα ρίξω το δίχτυ μου». 6Kι όταν το έκαναν, έπιασαν πολύ μεγάλο αριθμό ψαριών, τόσο που το δίχτυ τους σκιζόταν. 7Kάλεσαν τότε με νεύματα τους συντρόφους τους, που βρίσκονταν στο άλλο πλοίο, να έρθουν και να τους δώσουν χέρι βοήθειας. Ήρθαν λοιπόν και γέμισαν και τα δύο πλοία σε σημείο που να βουλιάζουν. 8Kαι σαν το είδε αυτό ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε στα γόνατα του Iησού λέγοντας:  «Aπομακρύνσου από μένα, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Kύριε!» 9Διότι είχε κυριεύσει τρόμος αυτόν και όλους εκείνους που ήταν μαζί του, μπροστά στη θέα της ποσότητας των ψαριών που έπιασαν. 10Tο ίδιο συνέβη και με τον Iάκωβο και τον Iωάννη, τους γιους του Zεβεδαίου, που ήταν συνέταιροι του Σίμωνα. Tότε ο Iησούς είπε στο Σίμωνα:  «Mη φοβάσαι. Aπό τώρα ανθρώπους θα κερδίζεις για τη ζωή». 11Tα άραξαν κατόπιν τα πλοία στη στεριά κι αφού τα παράτησαν όλα, τον ακολούθησαν.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.

Ταχὺ προκατάλαβε. Ἐκ βρέφους τοῦ Πνεύματος, ὀφθεῖς δοχεῖον λαμπρόν, θαυμάτων ἐπλούτησας, τὴν παρ’ αὐτοῦ δωρεάν, Φωκὰ Ἱερώτατε, ὅθεν ἱερουργήσας, τῷ Σωτηρι ὁσίως, ἔπιες ἐν ἀθλήσει, τὸ ποτήριον τούτου, ὦ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Translate »