Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΝΑΔΩΝ (Ζωντανή μετάδοση)

Χώρος Διεξαγωγής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Λεωφ.Κ.Καραμανλή καί Αρκαδίου
ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΗΣ 41336 Ελλάδα
Phone:
2410280569
Website:
galilea.gr

Περιγραφή

Ημ/νια:
Μάιος 23
Ώρα:
7:00 πμ - 9:00 μμ

Θεία Λειτουργία – Εορτή Οσίου Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων
Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ
(Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση). 
 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Θεῷ ἀναθεμένος, τὴν σὴν ζωὴν ἐκ παιδός, ποιμὴν ἀνηγόρευσαι, καὶ Ἱεράρχης σεπτός, Χριστοῦ ἱερώτατε, ὅθεν τόν τοῦ Δεσπότου, χαρακτήρα τιμήσας, θλίψεις ἐν ἐξορίαις, Μιχαὴλ καθυπέστης καὶ νῦν ἀναπηγάζεις ἡμῖν, ῥεῖθρα ἰάσεων.

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΝΝΑΔΩΝ

Ὁ ἀγγελώνυμος Μιχαήλ ἔζησε στά χρόνια τοῦ Λέοντα τοῦ Ἀρμενίου, κατά τό ἔτος 814. Ἀφοῦ ἀφιερώθηκε ἀπό τίς μητρικές του ἀκόμη ἀγκάλες στόν Θεό καί καθάρισε τόν ἑαυτό μέ τέλειο βίο, ἔγινε Ἱερέας καί Ἀρχιερέας τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψἰστου, ἀπό τόν ὁποῖο παίρνοντας δύναμι, ἐξαφάνισε τήν βλάσφημη αἵρεσι τῶν εἰκονομάχων καί ἔφραξε τά ἄθεα στόματά τους, πού ἦταν ἀνοικτά ἐναντίον τῆς θείας εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό ὁ Λέων ὁ θηριώνυμος δέν ὑπέφερε τό ρεῦμα τῆς ἱερῆς γλώσσας τοῦ Ἁγίου. Παρουσιάσθηκε λοιπόν μπροστά στό βῆμα του ὁ μακάριος αὐτός καί οὔτε ἀπό τούς φοβερισμούς του δειλίασε, οὔτε ἀπό τίς κολακεῖες του ἔχασε τό θάρρος του, ἀλλά μέ ἐλεύθερη καί ἀνδρεία φωνή ἀναφώνησε λέγοντας << “Τήν ἄχραντον εἰκόνα εὐσεβῶς σέβομαι καί προσκυνῶ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς θείας αὐτοῦ Μητρός”. Τό δέ δικό σου δόγμα καί τόν ὁρισμό, τόν φτύνω καί δέν τόν ὑπολογίζω καθόλου>>.
Ὅταν ἄκουσε αὐτά ὁ βασιλιάς, ὅλος γέμισε ἀπό ντροπή. Γι’αὐτό  καί ἀφοῦ ἄναψε ἀπό τόν θυμό, καταδίκασε τόν Ἅγιο σέ μακρινή ἐξορία, ὁ ὁποῖος καί μολονότι ἦταν στήν ἐξορία καί ὑπέφερε πολλές ταλαιπωρίες, διατήρησε “τό κατ’εἰκόνα”καθαρό καί ἀμόλυντο. Γι’αὐτό καί ἡ γλῶσσα του ἀποδείχθηκε ὄντως κάλαμος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μελετῶντας τήν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔνσαρκη Οἰκονομία. Καί ἐπειδή διωχνόταν ἀπό τόπο σέ τόπο καί ὑπέμεινε θλίψεις πολλές καί στεναχώριες, γι’αὐτό δίκαια ἔφθασε ὁ μακάριος στό εὐρύχωρο πλάτος τοῦ Παραδείσου. Ἀφοῦ λοιπόν καλῶς τελείωσε τόν δρόμο τῆς ζωῆς του, μέ διπλοῦς στεφάνους στολίσθηκε καί ἔτσι μέ τήν ὁμολογία προστέθηκε ὁ Ἀρχιερέας στούς Ἀρχιερεῖς καί ὁ Μάρτυρας στούς Μάρτυρες.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Ε΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α’» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap