Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (Ζωντανή μετάδοση)

Χώρος Διεξαγωγής

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Λεωφ.Κ.Καραμανλή καί Αρκαδίου
ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΡΙΣΗΣ 41336 Ελλάδα
Phone:
2410280569
Website:
galilea.gr

Περιγραφή

Ημ/νια:
8 Μαΐου
Ώρα:
7:30 πμ - 9:00 μμ

Θεία Λειτουργία – Aγίου Ιωάννου του Θεολόγου 48/5/2021 

Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας ΕΔΩ
(Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση).

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ὁ Πανάγαθος καί φιλάνθρωπος Κύριός μας, ὄχι μόνο δόξασε τούς ἁγίους, πού γιά τήν ἀγάπη του ἀγωνίσθηκαν πρόθυμα τόσο τούς ἱερούς μαθητές καί Ἀποστόλους, ὅσο καί Προφῆτες καί Μάρτυρες καί ὅλους, ὅσοι τόν εὐαρέστησαν καί τούς ἀξίωσε τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καί τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἄλλά ἀκόμη καί τούς τόπους ἐκείνους, στούς ὁποίους ἔζησαν ἤ τάφηκαν, καί αὐτούς λέω, ἀποδεικνύει γεμάτους ἀπό θεῖες χάριτες καί τούς δοξάζει μέ πολλά θαύματα. Ἔτσι χαρίτωσε καί τόν τάφο τοῦ σήμερα ἑορταζόμενου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί μέ πολλά στόλισε θαύματα. Διότι αὐτός ὁ τάφος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Εὐαγγελιστῆ, μέσα στόν ὁποῖο τάφηκε, ἀφοῦ ἔζησε ἑκατόν ὀκτῶ χρόνια ἐπί τοῦ βασιλέως Τραϊανοῦ, ὅταν ἐπρόκειτο νά μετατεθῆ, ὁ τάφος αὐτός, κάθε χρόνο ἀναβρύει ξαφνικά κατά τήν σημερινή ἡμέρα μέ τρόπο θεϊκό καί παράδοξο, μία σκόνι, τήν ὁποία οἱ ἐγχώριοι ὀνομάζουν Μάννα καί αὐτήν, ὅσοι τήν παίρνουν, τήν χρησιμοποιοῦν γιά ἀπαλλαγή κάθε πάθους, γιά ἰατρεία ψυχῶν καί γιά ὑγεία σωμάτων, δοξάζοντας τόν Θεό καί τόν θεράποντά του Ἰωάννη.
Μαθαίνουμε ἀπό τό ἐγκώμιο, πού ἔχει ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων Σωφρόνιος σ’ αὐτόν τόν Θεολόγο Ἰωάννη, ὄτι πατέρας του ἦταν ὁ Ζεβεδαῖος καί μητέρα του ἦταν ἡ Σαλώμη, ἡ ὁποῖα ἦταν θυγατέρα τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Διότι ὁ Ἰωσήφ εἶχε τέσσερις υἱούς τόν Ἰάκωβο, τόν Συμεών, τόν Ἰούδα καί τόν Ἰωσῆ, καί θυγατέρες τρεῖς τήν Ἐσθήρ, τήν Μάρθα καί τήν Σαλώμη, ἡ ὁποία ἦταν γυναίκα τοῦ Ζεβεδαίου καί μητέρα τοῦ Ἰωάννου. Ἀπό αὐτό συμπεραίνεται, ὅτι ὁ Κύριός μας ἦταν θεῖος τοῦ Ἰωάννου, ὡς ἀδελφός λογιζόμενος τῆς Σαλώμης, τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖτο πατέρας τοῦ Κυρίου. Πρέπει ἀκὀμη νά γνωρίζουμε, ὅτι ὅταν παραδόθηκε ὁ Κύριός μας στούς Ἰουδαίου καί σταυρώθηκε, ὅλοι οὁ μαθητές ἔφυγαν ἀπό τόν φόβο τους, μόνος δέ αὐτός ὁ Ἰωάννης ἦταν παρών, ὡς ἀγαπητός. Μόνος λέω, αὐτός πρῶτος μέ τόν Πέτρο, πῆγε στόν τάφο, μόνος αὐτός παρέλαβε τήν Θεοτόκο στά ἴδια, μόνος αὐτός στήν γῆ ἀπέκτησε τρεῖς μητέρες πρώτη τήν Σαλώμη, ἀπό τήν ὁποῖα σαρκικά γεννήθηκε, δεύτερη τήν Βροντή, ἐπειδή ἔγινε υἱός βροντῆς. Διότι ὁ Κύριος ὠνόμασε αὐτόν καί τόν ἀδελφό του Ἰάκωβο, Βοεναργές, πού σημαίνει υἱοί βροντῆς. (Μαρκ.3,17).Τρίτη μητέρα, κατά χάρι καί θέσι, ἀπόκτησε τήν Κυρία Θεοτόκο, σύμφωνα μέ τόν λόγο, πού λέχθηκε άπό τόν Κύριο πρός αὐτόν, τό “Ἰδού ἡ Μήτηρ σου” (Ἰω.19,27). Ὁ Θεολόγος αὐτός ἦταν μαζί μέ τήν Θεοτόκο, μέχρι την ἁγία της Κοίμησι. Μετά τήν Κοίμησί της ὅμως ἔφυγε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί πῆγε στήν Ἔφεσο κηρύττοντας τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖ λοιπόν εὑρισκόμενος κατέστρεψε βέβαια μέ τήν προσευχή του τόν περίφημο ναί τῆς Ἀρτέμιδας, ἐλευθέρωσε ὅμως ἀπό τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρείας καί ἔφερε στό φῶς τῆς θεογνωσίας σαράντα μυριάδες, δηλαδή τετρακόσιες χιλιάδες ἀνθρώπων, πού λάτρευαν τήν ψευτοθεά Ἀρτέμιδα. Ἠλίβατος πάλι ὀνομάζεται τό βουνό, ἐπάνω στό ὁποῖο εἶναι κτισμένος ὁ Ναός τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πρός τήν παλαιά Ἔφεσο. Πρός τά δυτικά δέ τοῦ βουνοῦ ἦταν ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου. Ὁ τάφος πάλι τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καί τό σπήλαιο τῶν ἑπτά Παίδων αὐτά βρίσκονται στό βουνό, πού εἶναι ἐκεῖ κοντά, πού ὀνομάζεται Χειλετώνας ἡ Χειλέων.

 

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Ε΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α’» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

Translate »

0

Μοιράσου
Copy link
Powered by Social Snap