Φόρτωση Εκδηλώσεις

« ΟΛΑ

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Η Ύψωση του Τιμίου & Ζωοποιού Σταυρού (Ζωντανή μετάδοση)

Περιγραφή

Ημ/νια:
Σεπτέμβριος 14
Ώρα:
7:00 πμ - 6:30 μμ

Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.  Ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας  ΕΔΩ (Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)  

Η Υψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και Ισαπόστολος, πρώτος ανάμεσα στους βασιλείς της παλαιάς Ρώμης, δέχθηκε τον Χριστιανισμό. Αυτός λοιπόν στον ποταμό του Δουνάβεως σε πόλεμο κατά των Σκυθών και βλέποντας ότι  το στράτευμα των εχθρών, ήταν περισσότερο από το δικό του, βρισκόταν σε απορία και φόβο. Ενώ λοιπόν βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση, φάνηκε κατά το μεσημέρι ο τύπος του Σταυρού στον ουρανό, σχηματισμένος με αστέρια. Και τριγύρω στον Σταυρό φάνηκαν γράμματα τυπωμένα και αυτά με αστέρια με ρωμαϊκά στοιχεία τα οποία έλεγαν τα εξής “Εν τούτω νίκα”. Αμέσως λοιπόν, αφού κατασκεύασε ένα Σταυρό, όμοιο με εκείνον, που φάνηκε στον ουρανό, πρόσταξε να προπορεύεται του στρατεύματος. Έπειτα συμπλέκεται με τους εχθρούς και τους νικά ολοκληρωτικά, ώστε οι περισσότεροι από εκείνους θανατώθηκαν,ενώ οι άλλοι, έφυγαν από τον φόβο τους. Οπότε από το θαύμα αυτό, αφού κατάλαβε την δύναμη του Σταυρωθέντος και πίστευσε, ότι αυτός μόνος είναι αληθινός Θεός, βαπτίστηκε με την μητέρα του.
Τότε λοιπόν στέλνει την μητέρα του Ελένη στα Ιεροσόλυμα, αφενός μεν, για να προσκυνήσει και με λαμπρότητα να τιμήσει τον ζωοποιό Τάφο του Κυρίου και τους λοιπούς Αγίους Τόπους, και αφετέρου, για να ζητήσει με σπουδή να βρεί τον Τίμιο Σταυρό του Θεανθρώπου Σωτήρος, τον οποίο με πολύ πόθο ψάχνοντας τον βρήκε κρυμμένο. Παρόμοια βρήκε και τους άλλους δύο σταυρούς στους οποίους σταυρώθηκαν οι δύο ληστές. Βρήκε ακόμη και τα καρφιά. Επειδή όμως η βασίλισσα βρισκόταν σε απορία, ποιός από τους τρείς να είναι ο Σταυρός του Κυρίου, με το θαύμα που έγινε στην πεθαμένη χήρα γυναίκα, η οποία αναστήθηκε μόλις άγγισε στον Σταυρό του Κυρίου, τον αναγνώρισε. Ενώ οι άλλοι δύο σταυροί των ληστών δεν έκαναν παρόμοιο θαύμα.
Τότε λοιπόν ασπάσθηκε και προσκύνησε τον τίμιο Σταυρό με πολλή ευλάβεια και πίστη, τόσο η βασίλισσα Ελένη, όσο και όλη η σύγκλητος των αρχόντων, που ήταν μαζί της. Επειδή όμως ζητούσε και όλος ο λαός των Χριστιανών να τον προσκυνήσει και να τον ασπασθεί, λόγω του πλήθους όμως ήταν αδύνατο να γίνει αυτό, για τον λόγο αυτόν, κατά δεύτερο λόγο, ζήτησαν τουλάχιστον να δούν μόνο την γλυκύτατη θεωρία του τιμίου Σταυρού και έτσι μόνο με την θεωρία να ευχαριστήσουν τον πόθο τους προς αυτόν. Έτσι ο τότε μακαριότατος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων Μακάριος ανέβηκε επάνω στον άμβωνα και, αφού σήκωσε ψηλά με τα δύο του χέρια τον τίμιο Σταυρό, τον έδειξε φανερά σε όλους τους παρευρισκομένους Χριστιανούς, οι οποίοι μόλις τον είδαν, φώναξαν με την καρδιά τους όλοι μαζί το “Κύριε ελέησον”. Από τότε λοιπόν πρόσταξαν οι θειότατοι και θεόπνευστοι Πατέρες της εκκλησίας, να εορτάζουν όλοι οι Χριστιανοί την σημερινή ημέρα, αυτή την τίμια και παγκόσμια “Ύψωση του θείου Σταυρού” προς δόξαν του Χριστού του αληθινού Θεού μας ο οποίος καρφώθηκε σ’αυτό.

Πηγή: Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Τόμος Α΄. Εκδόσεις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Ιερά Καλύβη «Άγιος Σπυρίδωνας Α» Νέα Σκήτη, Άγιον Όρος.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος Α’.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Translate »