ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more
Categories: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ

Οι Άγιοι της Θεσσαλίας, του Χαράλαμπου Στεργιούλη

Στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό “Synthesis” του τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. δημοσιεύθηκε ἕνα θαυμάσιο ἐπιστημονικό ἔργο που ἀναφέρεται στούς τοπικούς μας Αγίους.  Η παρούσα μελέτη, του κ.Χαραλάμπους Β. Στεργιούλη Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας Α.Π.Θ., υποβλήθηκε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ως διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία με επόπτη καθηγητή τον […]

Read more

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Read more

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)  

Read more
Translate »