Categories: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Leave a comment

2019 28 ΝΟΕ. 7η ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ – “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ”

Στον Ιερό μας Ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Νοε. 2019, η Εσπερινή Ομιλία του πνευματικού μας π.Νικηφόρου Κοντογιάννη με τίτλο “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ”, με αφορμή το βιβλίο του Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου “Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο”, όπου εξάγονται διάφορα συμπεράσματα πνευματικής ζωής, συνύπαρξης, συνεργασίας και γενικά της προσέγγισης του Θεού με σκοπό την σωτηρία, τον αγιασμό, την μίμηση του Ι.Χριστού και τέλος την θέωση του ανθρώπου δια του ενανθρωπίσαντος ΙΣ ΧΡ. Οι ομιλιες πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 6:45μ.μ. αμέσως μετά την Ιερά Παράκληση η οποία τελείται στις 6:00μ.μ., ενώ μεταδίδονται και σε ζωντανή μετάδοση από την Ιστοσελίδα μας: www.galilea.gr/ζωντανα-2/.

Η παράκληση τελέστηκε προς τιμήν του Αγίου Λουκά του Ρώσου και Ιατρού και κατά τη διάρκεια της εκτέθηκαν, όπως κάθε Πέμπτη, προς προσκύνηση και ευλογία των πιστών τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Αγίου Νεκταρίου επ. Πενταπόλεως καθώς επίσης και δύο εργόχειρα του Οσ.Παϊσίου του Αγιορείτου με Τίμιο Ξύλο.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  ῏Ηχος πλ.α´. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ἰατρὸν καὶ ποιμένα, Λουκᾶ τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα λαμπρόν, τὸν βαστάσαντα Χριστοῦ τὰ θεία στίγματα, τὰς ἐξορίας, τὰ δεινά, ἐγκλεισμοὺς ἐν φυλακαῖς, τὰς θλίψεις καὶ τὰ ὀνείδη, τὸν ἐπ΄ ἐσχάτων φανέντα, ἐν τῇ Ρωσίᾳ νέον Ἅγιον.

Ακούστε Νο 05 ΕΔΩ: 

ΘΕΜΑ 7ΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:

Η μετάνοια σώζει τον αμαρτωλό.

(Με οδηγό το βιβλίο του Αγίου Παΐσίου του Αγιορείτου Λόγοι Α΄ “Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο”, σελ.51 κ.εξ. και Αγ.Κυρίλλου Ιεροσολήμων Κατηχήσεις Φωτιζομένων Β΄(Ε.Π.Ε.τ.1 σελ.52-79)

Οσ.Παϊσίου Λόγοι Α΄
Μέ πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. σελ.51 κ.εξ.

Κεφάλαιο 2 – Στὶς μέρες μας ὁ διάβολος ἁλωνίζει.
Μὲ τὴν ἁμαρτία δίνουμε δικαιώματα στὸν πειρασμό…Ὁ διάβολος ἁλωνίζει, γιατί οἱ σημερινοί ἄνθρωποι τοῦ ἔχουν δώσει πολλά δικαιώματα καὶ δέχονται δαιμονικές ἐπιδράσεις φοβερές… Δὲν πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει διαβολος»! Τὰ ἐξηγοῦν, βλέπεις, ὅλα μὲ τὴν ψυχολογία… Ὁ Χριστός ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ τὸν διάβολο τὸ δικαίωμα νὰ κάνη κακό. Μόνον ἄν τοῦ δώση ὁ ἄνθρωπος δικαιώματα, μπορεῖ νὰ κάνη κακό. Ὅταν δὲν συμμετέχη κανεὶς στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, δίνει δικαιώματα στὸν πειρασμό καὶ δέχεται μία ἐπίδραση δαιμονική… Ἡ λογική[1], ἡ ἀντιλογία, τὸ πεῖσμα, τὸ θέλημα, ἡ ἀνυπακοή, ἡ ἀναίδεια εἶναι ἰδιότητες τοῦ διαβόλου. Ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμό ποὺ τὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος, δέχεται μία ἐξοτερική ἐπίδραση. Ὅταν ὅμως ἡ ψυχή ἐξαγνισθῆ, κατοικεῖ στὸν ἄνθρωπο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ χαριτώνεται ὁ ἄνθρωπος. Ἐνῶ, ὅταν μολυνθῆ μὲ θανάσιμα ἁμαρτήματα, κατοικεῖ τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα…Στὴν ἐποχή μας, δυστυχῶς, δὲν θέλουν οἱ ἄνθρωποι νὰ κόψουν τὰ πάθη τους, τὸ θέλημά τους, δὲν δέχονται συμβουλές…μιλοῦν μὲ ἀναίδεια καὶ διώχνουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ…μετά ὁ ἄνθρωπος, δὲν μπορεῖ νὰ κάνη προκοπή,…Εἶναι ἐκτός ἑαυτοῦ πιά, γιατί τὸν κάνει κουμάντο ἀπ’ ἔξω ὁ διάβολος…Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τὴν Χάρη, γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸν διάβολο…ὁ διάβολος..Δὲν κάνει λ.χ. Ἐγκλήματα, ἀλλὰ βάζει τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνη ἐγκλήματα. Ἔτσι δαιμονίζονται μετά οἱ ἄνθρωποι.

Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου.
Νὰ πᾶνε…σὲ ἕναν Πνευματικό νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ φύγη ἡ δαιμονική ἐπίδραση, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δὲν μποροῦν οὔτε νὰ σκεφθοῦν ἀπὸ τὴν δαιμονική ἐπίδραση. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὸ δικαίωμα τοῦ διαβόλου…ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμμιά δύναμη, καμμιά ἐξουσία…Σὲ ἕναν ὅμως ποὺ…τοῦ δίνει δικαιώματα, ἔχει μεγάλη ἐξουσία…Ἀνάλογα μὲ τὰ δικαιώματα ποὺ δίνει μία ψυχή,…Ὅταν ὁ διάβολος ἔχη ἀποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἔχη κυριεύσει, τότε πρέπει νὰ βρεθῆ ἡ αἰτία, γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα. Ἀλλιῶς, ὅση προσευχή καὶ νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, αὐτός δὲν φεύγει. Σακατεύει τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἱερεῖς δωσ’ τοῦ-δωσ’ τοῦ ἐξορκισμούς, καὶ τελικά τὰ πληρώνει ὁ ἄνθρωπος, γιατί βασανίζεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν διάβολο. Πρέπει νὰ μετανοήση ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἐξομολογηθῆ, νὰ κοποῦν τὰ διακαιώματα ποὺ ἔχει δώσει, καὶ μετά θὰ φύγη ὁ διάβολος, ἀλλιῶς θὰ ταλαιπωρῆται. Μία μέρα, δύο μέρες, ἑβδομάδες, μῆνες, χρόνια, διάβασε-διάβασε ἐξορκισμούς, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει δικαιώματα, δὲν φεύγει.

Ὁ διάβολος δὲν πλησιάζει στὸ καθαρό πλάσμα τοῦ Θεοῦ
… Συνήθως ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς ἀφορμές ποὺ δίνουμε, εἴτε μὲ ἀπροσεξίες εἴτε μὲ ὑπερήφανους λογισμούς, ἐπιτρέπουμε στὸν ἐχθρό νὰ μᾶς κάνη κακό… Ἄν ἕνας ἄνθρωπος λοξοδρομήση ἀπὸ τὶς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, τὸν πολεμοῦν μετά τὰ πάθη. Καὶ ἄν ἀφήση κανεὶς τὰ πάθη νὰ τὸν πολεμοῦν, δὲν χρειάζεται διάβολος νὰ τὸν πολεμήση… Ὁ διάβολος μπαίνει στὸν ἄνθρωπο, ὅταν ὑπάρχη λάσπη στὴν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, δὲν πλησιάζει στὸ καθαρό πλάσμα τοῦ Θεοῦ… ὅταν ἡ ἁμαρτία χρονίση στὸν ἄνθρωπο, ὁ διάβολος, φυσικά, ἀποκτάει περισσότερα δικαιώματα…Νὰ μήν ἀνοίγουμε συζήτηση μὲ τὸ ταγκαλάκι… Ὅλοι ἔχουμε πάθη κληρονομικά, ἀλλὰ αὐτὰ  δὲν μᾶς βλάπτουν… Νὰ μήν ἀφήνουμε τὸν διάβολο νὰ ξεσκα­λίζη τὰ πάθη… Γιὰ νὰ κόψουμε τὶς σχέσεις μὲ τὸν πειρασμό καὶ νὰ ἀποφύγουμε τούς πειρασμούς, πολύ βοηθάει τὸ νὰ κόψουμε τὶς συζητήσεις μαζί του… Ὅποιος συνεχίζει νὰ συζητάη μὲ τὸ ταγκαλάκι,…Τὸν κάνει νὰ τὰ ἐξετάζη μὲ τὴν ταγκαλίστικη νομική καὶ τὸν ἀγριεύει.

[1]. Ὁ Γέροντας ἐννοεῖ τὸν ὀρθολογισμό.

Αγ.Κυρίλλου Ιεροσολήμων. Κατηχήσεις Φωτιζομένων Β΄.
(Ε.Π.Ε.τ.1 σελ.52-79)

Αρχηγός της αμαρτίας και πατέρας των κακών είναι ο διάβολος…διότι ο διάβολος αμαρτάνει από την αρχή…και αμάρτησε όχι επειδή είχε από τη φύση του αναγκαστικά την τάση προς την αμαρτία…αλλά μολονότι δημιουργήθηκε αγαθός έγινε διάβολος από δική του προαίρεση και ονομάστηκε έτσι από τις πράξεις του, διότι ενώ ήταν Αρχάγγελος ύστερα ονομάστηκε διάβολος επειδή διαβάλλει. Και ενώ ήταν αγαθός υπηρέτης του Θεού πήρε το όνομα σατανάς, διότι η λέξη σατανάς σημαίνει τον διάβολο που αντιστέκεται στις βουλές του Θεού…και λέει ο προφήτης Ιεζεκιήλ «Εσύ είσαι σφραγίδα της ομοίωσης προς Εκείνον που σε δημιούργησε στεφάνι ομορφιάς μέσα στον παράδεισο του Θεού. Τις μέρες της Δόξας σου ήσουν άμεμπτος από την ημέρα που δημιουργήθηκες. Μέχρι που βρέθηκαν σε σένα τα αδικήματα» Άρα δεν τα έδωσε ο θεός αλλά τα δημιούργησε μόνος του και στη συνέχεια «εξαιτίας των πολλών αμαρτιών σου τραυματίστηκες σε έριξαν στη γη» για αυτό και λέει ο Κύριος «έβλεπα τον σατανά από τον ουρανό σαν αστραπή να πέφτει»..

Θα πει όμως κάποιος, τί λοιπόν αφού από τον διάβολο χαθήκαμε δεν υπάρχει πια σωτηρία; πέσαμε, άρα δεν μπορούμε να σηκωθούμε; Χάσαμε την ζωή, πεθάναμε, δεν μπορούμε να αναστηθούμε; Μά αυτός, άνθρωπέ μου, που ανάστησε τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν τρεις ημέρες πεθαμένους και βρωμούσε, δεν θα μπορούσε άραγε να αναστήσει και εσένα και όλους μας; Αυτός που έχυσε το τίμιο αίμα Του για μας, Αυτός θα μας γλιτώσει από την αμαρτία και τον θάνατο. Ας μην απελπιζόμαστε αγαπητοί  μου και ας μη ρίξουμε τους εαυτούς μας σε κατάσταση απελπισίας. Μια γη που είναι γεμάτη αγκάθια όταν οργωθεί καλά γίνεται καρποφόρα..Η φύση μας, λοιπόν, είναι επιδεκτική για τη Σωτηρία. Απαιτείται όμως και η προαίρεσή μας. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος μην πεις, λοιπόν αμάρτησα και επειδή το έκανα αυτό πολλές φορές άραγε θα με συγχωρήσει ο Θεός; Άκουσε τι λέει ο ψαλμωδός: «πόσο μεγάλη είναι η καλοσύνη σου Κύριε» (ψαλμ.51,5) όλα τα αμαρτήματα μας δεν ξεπερνούν το μέγεθος της ευσπλαχνίας Σου. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν στην Αγία Γραφή που δείχνουν την μετάνοια των αμαρτωλών ανθρώπων και την συγχώρηση από τον Θεό. Είναι φοβερό να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελπίδα της Σωτηρίας, γιατί αυτός που δεν περιμένει Σωτηρία ρίχνεται ολόψυχα στο κακό, ενώ όποιος ελπίζει στη θεραπεία του φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του. Μετανόησε λοιπόν άνθρωπέ μου και εσύ κατά τον ίδιο τρόπο που μετενόησαν και οι άγιοι και δεν θα εμποδιστεί η Θ.Χάρη να έρθει και σε σένα φύλαξε ανεπίληπτη στο εξής την συμπεριφορά σου ο Θεός είναι πραγματικά φιλάνθρωπος και κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να διηγηθεί επάξια την φιλανθρωπία Του. Η φιλανθρωπία του Θεού αποδεικνύεται με την σταύρωση και την ανάστασή Του, διότι όλα αυτά έγιναν μόνο για μας. Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Μόνον ο Ιησούς Χριστός είναι φιλάνθρωπος και μόνον Αυτός είναι η Ζωή η Οδός και η Αλήθεια επομένως μόνον Αυτός μπορεί να μας σώσει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »