ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

(Eπιτρέπεται η λήψη και η δημοσίευση των βιλίων, κειμένων, εντύπων κ.λ.π με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης  www.galilea.gr)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr) Τα Απολυτίκια των Αγίων μπορεί κανείς να τα βρεί και στίς εξής διευθύνσεις:  https://www.youtube.com/user/Apolitikia/playlists           https://www.youtube.com/playlist?list=PLVLQBH5RmUka848OBrhWjFg-SN_RrUgAb ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ […]
ΑΠΟ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr) ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)
ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr) ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 01. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 02. ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 03. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 04. ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΙΑΤΡΟΥ 05. ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 06. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ […]
Translate »