ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Στον Ι.Ναό μας πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 7:30 – 8:30 μ.μ., δωρεάν μαθήματα Κοπτικής-Ραπτικής.

Translate »