ΚΑΤΗΧΗΣΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

Το πρόγραμμα των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας μας έχει ως κάτωθι:

Α. Κάθε Σάββατο 11:00-12:00 π.μ.  Ιερά Κατήχησις παιδιών Δημοτικού.

Β. Κάθε Κυριακή 11:00-12:00 π.μ. Ιερά Κατήχησις νέων Γυμνασίου-Λυκείου

Translate »