ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Το πρόγραμμα των Κατηχητικών Σχολείων της Ενορίας μας έχει ως κάτωθι:

Α. Κάθε Σάββατο 11:00-12:00 π.μ.  Ιερά Κατήχησις παιδιών Δημοτικού.

Β. Κάθε Κυριακή 11:00-12:00 π.μ. Ιερά Κατήχησις νέων Γυμνασίου-Λυκείου

Translate »