ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ ΤΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΟΝ

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ. Ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι : Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.