ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

Στον Ι.Ναό μας λειτουργεί Ιματιοθήκη κάθε Τρίτη 5-6 μ.μ.

Translate »