Ο Ι.ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Εισέλθετε στο ΧΑΡΤΙ ΕΔΩ  και γράψτε πάνω αριστερά στο πλαίσο   “Επιλέξτε σημείο εκκίνησις και αμέσως θα σας παρουσιασθεί η διαδρομή που θα επιλέξετε.

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΑΣ ΝΑΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

(επιλέξτε την εικόνα ή ΕΔΩ για μεγέθυνση).

Εμείς μετά χαράς σας περιμένουμε. Καλώς να έλθετε.
Τηλ.επικοινωνίας: 
Ι.Ναού: 2410280569   
Εφημερίων:
π.Βασιλείου 6937418683
π.Νικηφόρου 6945353959

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ (εξέλιξη οικ.εργασιών ΦΑΣΗ Α΄) Νο 04 ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ-ΒΙΝΤΕΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΕΔΩ:

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ὁ Ἱ.Ναός μας εἶναι ἀφιερωμένος στό Μεγαλομάρτυρα Ἅγ.Γεώργιο τόν Τροπαιοφόρο καί βρίσκεται στή διασταύρωση τῶν ὁδῶν Βόλου καί Λεωφόρου Καραμανλῆ (πρώην Παλαιᾶς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν- Θεσσαλονίκης). Ἡ χρονολογική ἐξέλιξη τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδομήσεως-ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱ.Ναοῦ μας ἔχουν ὡς κάτωθι:

1964. Ἐμφανίζονται καί ἐπισήμως οἱ πρῶτες προσπάθειες ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπί Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ.Ἰακώβου Σχίζα.

11 Ἰουνίου 1964. Μετά ἀπό αἴτηση, 4/552, τοῦ Μητρ.Συμβουλίου τῆς Ι.Μητροπόλεως Λαρίσης καί Πλαταμῶνος, τό ἁρμόδιο Νομαρχιακό Συμβούλιο ἐγκρίνει καί συγκροτεῖ (Ἀρ.Πρώτ. 26909/11-6-1964), τήν πρώτη Ἐρανική Ἐπιτροπή, μέ σκοπό «νά διενεργήσουν ἔρανο διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας».

1967-1974. Ἐπί Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ.Θεολόγου Πασχαλίδη, ἔγιναν ἔντονες προσπάθειες ἐξεύρεσης ἑνός κατάλληλου καί λειτουργικά ἄνετου οἰκοπέδου, σέ κατάλληλο γιά τήν ἐνορία χῶρο.

29 Ἰουνίου 1981. Ἐπί Μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμῶνος κ.Σεραφείμ Ὀρφανοῦ ἀγοράσθηκε ἀπό τόν Ἱ.Ν.Ἁγ.Κων/νου καί Ἑλένης τό οἰκόπεδο (Συμβόλαιο Πωλητηρίου Οἰκοπέδου 6.740/29-6-81). Ἔτσι ξεκίνησε μέ πολλές θυσίες ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱ.Ν.Μεγαλομάρτυρος Ἄγ.Γεωργίου, ἐντός τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγ.Κων/νου-Ἑλένης καί μέ τή φροντίδα τῶν ἱερέων της.

20 Μαΐου 1984. Μετά ἀπό λίγα χρόνια μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου, οἱ ἄοκνες προσπάθειες τῶν μελῶν τῶν κατά καιρούς ἐρανικῶν ἐπιτροπῶν, ἀλλά κυρίως οἱ δωρεές καί οἱ θυσίες τῶν ἀνθρώπων, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα, ὁ Σεβαμιώτατος κ.Σεραφείμ, στίς 20 Μαίου 1984, νά θεμελιώσει τόν Ι.Ναό μας.

11 Ἀπριλίου 1993. Ὁ Ἱ.Ναός μας λειτούργησε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά πρώτη φορά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στίς 11 Ἀπριλίου τοῦ 1993.

3 Νοεμβρίου 1997. Τελοῦνται τά Ἱερά Ἐγκαίνια, ἀπό τόν Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.Ἰγνάτιο Λάππα, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱ.Λειψάνων τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγ.Γεωργίου τοῦ Τροπαιφόρου.

8 Μαρτίου 1999. Ἱδρύεται μετά ἀπό πολλές προσπάθειες ἡ Ἐνορία μας, μέ Προεδ. Διάταγμα (Π.Δ. 41 Φ.Ε.Κ.44/8-3-1999 σέλ.647).

21 Ἀπριλίου 2005. Μέ τήν ὑπ.ἀρ.358/21-04-05, ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἡ Παλαιά Ἐθνική Ὁδός Λαρίσης-Θεσσαλονίκης ἀποχαρακτηρίστηκε καί μετονομάσθηκε σέ Λεωφόρο Κων/νου Καραμανλῆ. Ἔτσι ὁ ἱερός μας Ναός ἀποκτᾷ τό δικαίωμα (πού δέν τό εἶχε πρίν) νά ἐπεκταθεῖ δυτικά, στόν ἰδιόκτητο χῶρο του.

11 Ἰανουαρίου 2007. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ πολλύ προσοχή ξεκινᾷ ἡ μελέτη ἀνακαινίσεως καί ἐπεκτάσεως τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, λόγω ἔλλειψης λειτουργικῶν χώρων. Ὁ Ἱερός Ναός  θά μπορεῖ πλέον νά δημιουργήσει τούς διαφόρους βοηθητικούς καί λειτουργικούς χώρους, νά κάνει λειτουργικότερη τήν κάθοδο πρός τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἄγ.Φανουρίου καί νά ἀντικαταστήσει τό ἐσωτερικόν του περιστύλιο μέ Βυζαντινό ἐξωτερικό περιστύλιο, δημιουργώντας καί τόν ἀπαραίτητο πρόναο, δίδοντας μέ τόν τρόπο αὐτό μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα ἑνός Βυζαντινοῦ Σταυροειδοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τροῦλο καί μέ ἕνα διάδρομο μεγάλης ἀνέσεως γιά πρόσβαση τῶν συνανθρώπων μας μέ εἰδικές ἀνάγκες.

29 Ἰανουαρίου 2010. Μέ τό ὑπ.ἀρ.Σύμβ. 11.262/29-1-10, πραγματοποιήθηκε ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητας τοῦ οἰκοπέδου καί τοῦ ἐν αὐτῷ κτίσματος, μέ δωρεά ἐν ζωῇ, ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Λαρίσης στόν Ἱερό Ναό Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου Λαρίσης.

28 Ἀπριλίου 2010. Ξεκινοῦν, μετά ἀπό μελέτη τριῶν χρόνων, οἱ ἐργασίες ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

20 Σεπτεμβρίου 2010. Τελέστηκε ἡ τελευταία Θεία Λειτουργία στόν πρό ἀνακαινίσεως Ἱ.Ναό.

26 Σεπτεμβρίου 2010. Τήν Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 τελεῖται ἡ  πρώτη Θεία Λειτουργία στόν ἀνακαινισμένο πλέον Ἱερό μας Ναό.

13 Ὀκτωβρίου 2018. Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ ὁλοκληρώθηκε πλέον κτηριακά, αἰσθητικά καί ἠχητικά περιλαμβάνοντας τίς παρακάτω βελτιώσεις:

α. Τήν ἐπέκταση πρός δυτικά τοῦ κυρίως Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τή δημιουργία πρόναου καί ἐξωτερικοῦ βυζαντινοῦ περιστυλίου, Ἐνοριακοῦ Ἰατρείου καί Φαρμακείου.

β. Τή δημιουργία ἑνός ἄνετου διαδρόμου πρόσβασης στόν Ἱ.Ναό μας τῶν Α.Μ.Ε.Α, ἀλλά καί στόν ὑπόγειο χῶρο, ἕνός ὄμορφου χώρου συναντήσεων, τό ἀρχονταρίκι «Κιβωτός», καί μιᾶς αἰθούσης γιά τά κατηχητικά σχολεῖα τῆς ἐνορίας μας.

γ. Τή διαμόρφωση τοῦ «Γυναικωνίτου» μέ τή δημιουργία καθισμάτων σέ ἐξέδρες καί ἀποθηκευτικῶν χώρων κατωθεν αὐτῶν.

δ. Τήν ἀνύψωση τῶν πολυελαίων γιά τήν καλύτερη ὀπτική ἐπαφή τῶν ἐκκλησιαζομένων, ἀπό τό χῶρο τοῦ γυναικωνίτου, μέ τόν ἰσόγειο Ι.Ναό, ἀλλά καί τήν ἐγκατάσταση καί λειτουργία εἰδικοῦ συστήματος παρακολούθησης τῆς θ.Λειτουργίας ἀπό τούς ἐκκλησιαζομένους στόν ὑπόγειο Ἱ.Ναό.

ε. Τή διαμόρφωση τῆς αὐλῆς τοῦ Ι.Ναοῦ μέ τήν πλακόστρωσή της, τό χτίσιμο πεζουλιῶν, τή δενδροφύτευση καί τή δημιουργία φιάλης ἁγιασμοῦ «Ζωοδόχος Πηγή» 24ωρου παροχῆς ἁγιασμοῦ τίς πρῶτες ἡμέρες ἑκάστου μηνός και τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων.

στ. Τήν ἀνακατασκευή τῆς νοτιοδυτικῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ Ἱ.Ναοῦ μέ τή δημιουργία δύο «Ἠλεκτρονικῶν Στασιδιῶν» ἀφιερωμένα τό ἕνα στόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν Ἰατρό καί τό ἄλλο στήν Ἁγία Φιλοθέη καί στόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἐλεήμονα, ἀπό τά ὁποῖα μπορεῖ κανείς νά ἐνημερώνεται γιά τίς δραστηρότητες τοῦ Ἱ.Ναοῦ, νά ψυχαγωγεῖται, νά μελετᾷ καί νά εἰσέρχεται καί στήν Ἰστοσελίδα μας www.galilea.gr.

ζ. Στόν ὑπόγειο χῶρο, ὅπου ὑπάρχει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Φανουρίου, διαμορφώθηκαν oἱ αἴθουσες τῆς Ἱματιοθήκης, τοῦ Συσσιτίου, τοῦ Ἐνοριακοῦ Παντοπωλείου, τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ Ἐργαστήριου καί ἄλλοι ἀποθηκευτικοί χῶροι.

η. Ἔγινε ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφήσεως τοῦ Ἱ.Ναοῦ καί τῆς κατασκευῆς ψηφιδωτοῦ, θαυμαστῆς τέχνης, στή μετώπη τοῦ κεντρικοῦ περιστυλίου.

θ. Πραγματοποιήθηκε καί μία αἰσθητική ἀνακαίνιση καί συντήρηση τοῦ Ναοῦ μέ ἐξωτερική πετρόκτιστη ἐπένδυση, τόν εἰδικό χρωματισμό τοῦ Ἱ.Ναοῦ μας καί τό φωτισμό τύπου led ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά πού δίδουν τήν ἡμέρα καί τή νύχτα μιά εἰδική αἴσθηση στούς διερχομένους.

ι. Τέλος ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες μέ τή βελτίωση τῆς ποιότητος τοῦ ἤχου, τῆς θερμάνσεως κ.λ.π. γιά να μπορούν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι νά παρακολουθοῦν τίς Ἱ.Ἀκολουθίες πιό εὐχάριστα.   

26 Μαΐου 2019. Ὁλοκληρώθηκε, μέ δική μας μέριμνα, ἡ διαμόρφωση τοῦ παραπλεύρου της Λεωφ.Κ.Καραμανλῆ τμήματος τῆς προσόψεως τῆς αὐλῆς τοῦ Ἱ.Ναοῦ μας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν ὑπηρεσιῶν καί τή συνδρομή τοῦ ἐργολάβου.

2 Ἰουνίου 2019. Τοποθετήθηκε γιγαντοτηλεόραση ἐκτός Ἱ.Ναοῦ:

α. Γιά νά παρακολουθοῦν τίς Ἱ.Ἀκολουθίες ἄνθρωποι πού δέν χωροῦν νά εἰσέλθουν στόν Ἱ.Ναό λόγω του πλήθους των ἐκκλησιαζομένων.

β. Γιά ποιμαντικούς λόγους, προβάλλοντας διάφορα θρησκευτικά, παιδαγωγικά, ψυχαγωγικά βίντεο.

Translate »