ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

(Eπιτρέπεται η λήψη ή η δημοσίευση μέρους ή όλου του περιεχομένου των διαφόρων θεμάτων που καταχωρούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μας με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή λήψης αυτών  www.galilea.gr)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στον Ι.Ναό μας πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή 8-9 μ.μ. δωρεάν μαθήματα Ευρωπαϊκής Μουσικής.

Translate »