ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Categories: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Leave a comment

Ήρθε ο αντίχριστος;

Καλησπέρα πάτερ,συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα. Θα είναι πολύ χρήσιμη για εμάς! Η απορία μου είναι η εξής: έχει γεννηθεί ο αντίχριστος; 

Ἀγαπητέ μας φίλε, σέ χαιρετοῦμε μέ τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας καί σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σου λόγια.
Πολύ σπουδαῖο τό ἐρώτημά σου γιά τήν ἐποχή μας, διότι εἶναι πάρα πολλοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θέτουν τό ἐρώτημα αὐτό, ἀλλά δέν ξέρω ἄν ἡ ἀπάντηση πού λαμβάνουν εἶναι ἀπάντηση ἐμπνευσμένη ἀπό τό Ἅγ.Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί περιέχει ἀλήθειες μοναδικές ἤ λαμβάνουν ἀπαντήσεις κατά τήν ἔμπνευση τῆς φαντασίας των ἤ τῆς θρησκοληψίας των ἤ γενικά κατά τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νά πλανᾶ ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς (ΜαΤΘ.24.24) .
ΓΕΝΙΚΑ μέ τόν χῶρο αὐτό τῆς Ἰστοσελίδας μας, δέν θέλουμε νά ρωτᾶτε κι ἐμεῖς ψυχρά νά ἀπαντοῦμε, ἀλλά θέλουμε νά ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ, δηλαδή νά ΣΥΜΜΕΛΕΤΟΥΜΕ  τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας. 
Ἔτσι λοιπόν θέλουμε τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό νά τήν βροῦμε μαζί μελετῶντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ(Βάζουμε τήν μετάφραση γιά νά γινόμαστε κατανοητοί ἀπ’ ὅλους, διότι εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὅλοι ἔχουμε τό ἐπίσημο κείμενο).
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Νὰ ἔχετε ἀνοιχτὰ τὰ μάτια σας μή σᾶς πλανήσει κανένας….Προσέχετε νὰ μὴν ταράζεστε, …..θὰ ἐμφανιστοῦν πολλοὶ ψευδοπροφῆτες καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς. 12 Κι ἐπειδὴ ἡ ἀνομία θὰ πληθύνει, ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων θὰ ψυχρανθεῖ….. τὸ Εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας θὰ κηρυχτεῖ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη ….τότε θὰ ἔρθει τὸ τέλος 
Κι ὅσο γιὰ τὴ μέρα ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα, κανένας δὲν τὴν ξέρει, 
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 3Προσέχετε νὰ μή σᾶς ἐξαπατήσει κανεὶς μὲ κανέναν τρόπο. Γιατί δὲ θὰ ἔρθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἂν δὲν ἔρθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καὶ φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ γιὸς τῆς ἀπώλειας. 4 Aὐτός, δηλαδή, ποὺ ἀντιστέκεται καὶ ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του ἐναντίον καθενὸς ποὺ ἀποκαλεῖται θεὸς ἢ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο λατρείας, ὥστε νὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ ἴδιος στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ σὰν Θεός, γιὰ νὰ ἀποδείξει πὼς αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός! ……..8 Kαί ἀποκαλυφτεῖ ὁ ἄνομος, τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος θὰ ἐξαφανίσει μ΄ ἕνα φύσημα τοῦ στόματός του καὶ θὰ τὸν ἐξουδετερώσει μόλις ἐμφανιστεῖ κατὰ τὸν ἐρχομό του. 9 Aὐτοῦ τοῦ ἄνομου ἡ παρουσία πρόκειται νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ, 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ 1 ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον……. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ ..11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »