Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

24/1/2012 Όταν κάνουμε κάποια αμαρτία και μετανοούμε...

Υποβληθέν θέμα:
Πάτερ ευλογείτε! Όταν κάνουμε κάποια αμαρτία και μετανοούμε, μπορούμε να κοινωνήσουμε και να την εξομολογηθούμε με την πρώτη ευκαιρία που θα πάμε στον πνευματικό μας;
Aπάντηση:

 
 
Ὅπως καί νά τό κάνουμε, ὅταν κοινωνοῦμε, δέν κοινωνοῦμε γιατί ἐκείνη τή στιγμή εἴμαστε ἀναμάρτητοι, ἀλλά γιατί εἶναι ἐντολή Θεοῦ καί διότι ἔκρινε ὁ πνευματικός μας, σύμφωνα μέ τήν ἐξομολόγηση πού κάναμε, ὅτι τά ἁμαρτήματά μας δέν εἶναι ἀποτρεπτικά τῆς  Θ. Κοινωνίας.
Ἑπομένως κατά τήν κρίση τοῦ πνευματικοῦ μας καί ἄν τά ἁμαρτήματα δέν εἶναι σοβαρά τότε μπορούμε να κοινωνήσουμε και να εξομολογηθούμε με την πρώτη ευκαιρία που θα πάμε στον πνευματικό μας.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB