Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

25/6/2010 33. Η περίοδος της γυναίκας και το πρόσφορο

Υποβληθέν θέμα:

33. Στο άρθρο για το πρόσφορο, αναφέρετε ότι η γυναίκα όταν φτιάχνει το πρόσφορο, δεν θα πρέπει να είναι αδιάθετη (σε περίοδο). Γιατί; Που αναφέρεται κάτι τέτοιο; Ευχαριστώ
 

Aπάντηση:

Τό πρόσφορο πρέπει νά τό προσφέρουμε στήν Ἐκκλησία κάθε φορά πού Ἐκκλησιαζόμαστε. Ὁ Θεός λέγει «οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός» Δεν θα εμφανισθής στο θυσιαστήριον ενώπιόν μου με τα χέρια αδειανά, χωρίς προσφοράν θυσίας.  Ἔξοδ.23.15.
Ὅταν λοιπόν ζητῶ κάτι ἀπό τόν Θεό τό ζητῶ γιά νά μέ βοηθήσει στήν ἀνακαίνιση τοῦ ἑαυτοῦ μου. Πρέπει λοιπόν νά δώσω ἀπό αὐτά πού τά ἔχω παλαιώσει καί διαχειρίζομαι μέ ὑλιστικό τρόπο, μετά τήν πτώση μου, γιά νά τά προσφέρω στόν Θεό καί νά μοῦ τά ξαναπροσφέρει, ἀλλά ἀνακαινισμένα καί ἀνανεωμένα πνευματικά. Δηλαδή μᾶς καλεῖ ὁ Θεός γιά μιά ἀνακαίνησι πρίν τήν ἀνακαίνησι διότι λέγει ὁ ἀπ.Ἀπ.Παῦλος «πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται» Ἐβρ.1.11. καί ἀλλοῦ πάλι τονίζει «δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» Α΄Κορ.15. 53.
Ἑπομένως ζημώνοντας καί πηγαίνοντας τό πρόσφορό μου στήν Ἐκκλησία εἶναι ὡς νά προσφέρω στόν Θεό τήν ζωή μου, διότι τό πρόσφρο-ψωμί εἶναι σύμβολο τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό οἱ παλαιώτεροι δέν ἔλεγαν πάω νά δουλέψω γιά νά βγάλω τό μεροκάματό μου, ἀλλά ἔλεγαν πάω νά βγάλω τό ψωμί μου δηλαδή τά ἀπαραίτητα γιά νά ζήσω.
Ἔτσι λοιπόν προσφέρω τό ψωμί μου-τόν ἄρτο μου-τό πρόσφορό μου, δηλαδή τήν ζωή μου πού εἶναι γεμάτη προβλήματα, ἀσθένειες, θάνατο, καί νά τήν πάρει ὁ Θεός  καί νά τήν κάνει ἄρτο-ἀμνό-Σῶμα καί Αἷμα δικό του καί νά μοῦ τά ξανπροσφέρει ὡς δικά Του πλέον. Δηλαδή παίρνει τά δικά μας τά κάνει δικά του, μᾶς τά ἀνακαινίζει καί μᾶς τά ξαναδίδει ὡς δικά του, τήν στιγμή πού λέγει μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε.
Δέν μπορεῖ λοιπόν ἡ γυναίκα πού βρίσκεται σέ περίοδο νά προσφέρει τήν συγκεκριμένη ζωή της μέ μιά συγκεκριμένη λειτουργία μεταπτωτική, πρός ἀνακαίνισιν, διότι ἡ λειτουργία αὐτή δέν θά ἀνακαινισθεῖ κατά τήν ἀνακαίνιση τῶν πάντων, ἀλλά θά καταργηθεῖ, καθώς λέγει  Α΄Κορ.6. 13 «τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει».
Ὁ Θεός λοιπόν δέν δέχεται νά τοῦ προσφέρουμε πρός ἀνακαίνισιν ὅ, τι θά καταργήσει. Ἔτσι λοιπόν τό πρόσφορο, ζυμώνεται καί προσφέρεται μέ νηστεία καί χωρίς τήν λειτουργία τῆς περιόδου γιά τήν γυναίκα ἤ τῆς ὀνείροξης γιά τόν ἄνδρα.

 

 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB