Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

15/2/2010 29.ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ

Υποβληθέν θέμα:

29. Οι λεγόμενες "θανάσιμες" αμαρτίες που ένας τις έχει εξομολογηθεί θεωρούνται κώλυμα για την απόκτηση της ιερωσύνης;

Aπάντηση:

29. Οἱ ἁμαρτίες πού ἐμποδίζουν κάποιον ἀπό τήν ἱερωσύνη εἶναι οἱ ἑξῆς τρεῖς: 1η  ΠΟΡΝΕΙΑ ἤ ΜΟΙΧΕΙΑ, 2η ὁ ΦΟΝΟΣ καί 3η  ἡ ΑΙΡΕΣΗ ( δηλ. ἄν γιά κάποιο διάστημα προσχώρησε κανείς σέ αἵρεση).
Ὅταν λέμε ὅτι ἐμποδίζουν κάποιον ἀπό τήν ἱερωσύνη δέν σημαίνει ὅτι δέν συγχωροῦνται, ἀλλά ἁπλῶς δέν μπορεῖ νά γίνει ἱερεύς.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB