Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

27/1/2010 27. Η Εκκλησία και οι πλαστικές επεμβάσεις.

Υποβληθέν θέμα:

27.Θα ήθελα να μου πείτε  ποια στάση κρατά  και τι πιστεύει  η εκκλησία για τη μέθοδο των πλαστικών επεμβάσεων.

Aπάντηση:

Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς Σῶμα Χριστοῦ, δέν θά μποροῦσε νά κάνει τίποτε ἄλλο ἀπό τοῦ νά ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἑπομένως ἐπιτρέπει νά κάνουμε ὅ,τι δέν εἶναι ἀντίθετο στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἄν λοιπόν οἱ πλαστικές ἐπεμβάσεις γίνονται ἔτσι ὥστε νά μή καταργεῖται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ Ἐκκλησία δέν ἀντιλέγει. Βέβαια ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν  πλαστικές ἐπεμβάσεις καί εἶναι πάρα πολλοί οἱ λόγοι γιά τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι τίς μετέρχονται. Ἔτσι λοιπόν ἔχουμε πλαστικές ἐπεμβάσεις πού γίνονται γιά ἕνα καί μόνο καπρίτσιο, ἀλλά γίνονται καί ἐπεμβάσεις γιά λόγους ἰατρικούς, γιά λόγους ὑγείας, ,γιά λόγους θεραπευτικούς καί ἄλλους πολλούς λόγους.
Ἑπομένως καλό θά εἶναι νά συζητήσει κανείς τό θέμα αὐτό μέ τόν πνευματικό του, γιά νά γίνει γνωστός καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο πρέπει να κάνει τήν πλαστική ἐπέμβαση.
Φυσικά δέν μπορεῖς νά πεῖς ὄχι σ’ ἐκεῖνον πού κάνει πλαστική στή μύτη γιά νά ἀναπνέει καλύτερα, οὔτε σ’ ἐκεῖνον πού θέλει νά ἀποκαταστήσει τό καμένο του δέρμα κ.λ.π.
Ὅμως θά πεῖ ὄχι ἡ Ἐκκλησία σ’ ἐκεῖνον πού θέλει νά κάνει πλαστική γιά λόγους πού μόνο ὁ ἐγωισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἁμαρτία καί ὁ διάβολος ἐξυπηρετοῦνται καί κανείς ἄλλος.
Ἔξ ἄλλου πόσο καιρό θά ζήσουμε γιά νά κάνουμε τό σῶμα μας ὡραῖο κι ὄχι τήν ψυχή; Ἔχουμε παραδείγματα πολλῶν ἀνθρώπων πού ἀγωνίσθηκαν στή ζωή τους νά κάνουν ὡραῖο μόνο τό σῶμα καί μόλις τό κατάφεραν τό ἔχασαν γιατί ὅλα τά σώματα εἶναι φθαρτά καί γήινα καί ἑπομένως ἡ ὀμορφιά τους ἔχει ἡμερομηνία λήξης.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB