Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

13/12/2009 21.Θεωρώ ότι εμείς οι χριστιανοί χάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι και μένουμε στο τελετουργικό.

Υποβληθέν θέμα:

21. .... Θεωρώ οτι στη θρησκεια μας χάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι και μένουμε στο τελετουργικό. Το υπέρτατο είναι η αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, η υπέρβαση που πρέπει να κάνουμε όλοι, και όμως........ Τι θέλουμε λοιπόν να μαστε αγνοί στη ψυχή μας η να μαστε τυπικοί χριστιανοί;.
 

Aπάντηση:

Ἔχεις δίκαιο ἀγαπητὴ Μ.... Ἑπομένως πρέπει νὰ στρωθοῦμε καὶ νὰ μάθουμε τί θέλει ἀπό μας ὁ δημιουργός μας. Μᾶς ἔδωσε τὴν ἀγάπη, τὴν χρησιμοποιοῦμε ὅπως Ἐκεῖνος τὸ θέλει; Τὸν ἔρωτα, τὴν φιλία, τὴν γνώση, τὸν κόσμο ποῦ μας περιβάλει ἤ κάνουμε ὅ,τι ἐμεῖς νομίζουμε σωστὸ ἀγνοώντας Αὐτὸν ποῦ μας ἔδωσε ὅ,τι ἔχουμε; Καὶ φυσικὰ ὄχι μόνο τὸν ἀγνοοῦμε, ἀλλὰ καὶ δογματίζουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει. Δηλαδὴ ἐγὼ ποὺ ἔκτισα ἕνα σπίτι ὑπάρχω. Ἐγὼ ποὺ χθὲς γεννήθηκα καὶ αὔριο θὰ πεθάνω χωρὶς νὰ ἔχω φέρει τίποτα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ χωρὶς τίποτα νὰ μὴν μπορῶ νὰ πάρω μαζί μου, ΕΓΩ ὑπάρχω. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἔπλασε τὰ σύμπαντα δὲν ὑπάρχει.

Φυσικὰ αὐτὲς τὶς Πολὺ Μεγάλες ἀνοησίες μόνο πολὺ Μικροὶ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ τὶς λένε.
Στὴν πίστη μας, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, μοιάζουμε νὰ χάσαμε τὴν οὐσία, τὸ περιεχόμενο καὶ μένουμε στὸ περιτύλιγμα, στὸ τσόφλι.
Αὐτὸ βέβαια ποῦ μας ξεγελᾶ καὶ καταλήγουμε στὸ νὰ ἀναπαυόμαστε κρατώντας τὸ περιτύλιγμα, τὸ τσόφλι τοῦ αὐγοῦ κι ὄχι τὸ περιεχόμενο, συμβαίνει γατὶ δὲν ἀκοῦμε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τοῦ διαβόλου. Καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔντονη. Εἶναι ὁ  Λόγος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Ἅγ.Γραφή.
Ἔτσι κανεὶς μας δὲν ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ, γιατί κανείς μας δὲν ἀγαπᾶ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ καί τοῦτο γιατί δὲν τὸν ξέρει. Ἀλλά κι ὅσοι τόν γνωρίζουν δὲν τὸν μελετοῦν κι ὅσοι τὸν μελετοῦν δὲν τὸν ἐφαρμόζουν.
Ἔτσι γινόμαστε τελετουργικοὶ κι ὄχι οὐσιαστικοί.
Καὶ ἡ οὐσία τῆς ὑπάρξεώς μας δὲν εἶναι τό νὰ εἶμαι καλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ νὰ λειτουργήσω πειθαρχώντας στὰ δεδομένα τοῦ δημιουργοῦ μου.
Τὰ μάτια δὲν τὰ κατασκεύασα ἐγώ, οὔτε τὴ γλώσσα, τὰ πόδια, τὰ χέρια, τὰ συναισθήματα, τὸν ἔρωτα, τὴν σκέψη. Ὅλα εἶναι ἄλλου κατασκευαστή, κατασκευή. Ἑπομένως δὲν μπορῶ νὰ τὰ κάνω ὅ,τι θέλω. Λένε πολλοὶ δικά μου εἶναι καὶ τὰ κάνω ὅ,τι θέλω. Ἂν ἦταν δικά μας γιατί τὰ ἀφήνουμε ὅλα «τὰ κοκαλάκια μας» στὸν τάφο καὶ δὲν τὰ παίρνουμε μαζί μας;
Βέβαια τίθεται εὔλογα καὶ τὸ ἐρώτημα. Ἀφοῦ τόσοι θεοὶ πιστεύονται ἀπό μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ὡς δημιουργοί του κόσμου, τελικὰ ποὶος εἶναι ὁ μοναδικὸς δημιουργός;
Εἶναι Αὐτὸς ποὺ ἐξουσιάζει τὰ γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Αὐτὸς ποὺ ἐκπληρώνει τὰ προλεγόμενα Τοῦ Θεοῦ καὶ χωρὶς τίποτα καὶ κανεὶς νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τοῦ τὰ ματαιώσει.
..Μιὰ τέτοια τελευταία περίπτωση στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος προετοιμάζει γιὰ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ καὶ τελικά δὲν θὰ τὸ καταφέρει. Εἶναι δέ τὸ ἑξῆς: Σήμερα μὲ τὴν ἐπιστήμη ὁ ἄνθρωπος ἐπιχειρεῖ νὰ κάνει τὸν οὐρανὸ νὰ βρέχει μὲ ἀνθρώπινο ἔλεγχο, ἐκεῖ ποὺ θέλει, ὅποτε τὸ θέλει καὶ ὅπως τὸ θέλει. Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸ θὰ μπεῖ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀντίχριστου γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι θεός, τότε ὁ Θεὸς θὰ τοῦ χαλάσει τὰ σχέδια μὲ τοὺς δυὸ προφῆτες οἱ ὁποῖοι θὰ κλείσουν τὸν οὐρανὸ νὰ μὴ βρέχει.
6 οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. Ἀποκ.21.6
Ἄν λοιπόν χαροῦμε τήν πίστη μας μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ τότε ἡ πίστη μας δέν θά εἶναι τύπος ἀλλά οὐσία.

 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB