Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

22/10/2009 19. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Υποβληθέν θέμα:

19. Χαίρετε πάτερ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πως είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος εάν ο πνευματικός του είναι ο κατάλληλος και με ποιο τρόπο μπορεί μέσα στον κόσμο να αφήσει την ψυχή του σε αυτόν και το Θεό;

Aπάντηση:

Κάθε άνθρωπος την ζωή του την αφήνει στα χέρια του Θεού. Εκείνος κατευθύνει τα πάντα στη ζωή μας και όχι οι άνθρωποι. Αν λοιπόν εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε στη ζωή μας το λόγο του Θεού που λέγει «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων».Μαρκ. Κεφ.8


ΤΟΤΕ ο Θεός θα μας κατευθύνει στον κατάλληλο πνευματικό, τον οποίο θα ξεχωρίσουμε από πολλούς άλλους γιατί θα αγγίξει την ψυχή μας και θα μας μεταφέρει το θέλημα του Θεού κι όχι τα ανθρώπινα θελήματα.
Εξ άλλου ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο ήταν και ξέπεσαν. Η γυναίκα του Λώτ άγγελο είχε οδηγό και έγινε στήλη άλατος, ο Ιούδας είχε διδάσκαλο τον Κύριο και χάθηκε και τόσα άλλα. 
Και ο Λόγος του Θεού λέγει  «τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» Λουκ.8.15 
Καί πάλι «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» Λουκ.21.19.

Επομένως εκείνο που μας σώζει δεν είναι ο καλός πνευματικός, αλλά η υπακοή = η υπομονή μας στο θέλημα του Θεού προς το οποίο ο Πνευματικός πρέπει να μας κατευθύνει.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB