Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

19/8/2009 13.Το "κουτσομπολιό" πως νικιέται δραστικά;

Υποβληθέν θέμα:
Το "κουτσομπολιό" πως νικιέται δραστικά;
Aπάντηση:

Δέν χρειάζονται πολλά λόγια σ’ αὐτό τό ἐρώτημα. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει:
«μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν, ἵνα μὴ ἐξαρθῇς» Παροιμ.20.13
Μή σ’ ἀρέσει νά κατακρίνεις γιατί θά γίνεις μισητός στήν συντροφιά σου καί θά σέ διώξουν.

Πάντως τά αὐτιά, τά μάτια καί ἡ γλώσσα δέν ἔγιναν γιά νά ἁμαρτάνουμε μέ αὐτά, ἀλλά γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός, κι ὅποιος ἄνθρωπος κάνει τό καλό θά χροτάσει ἀπό ἀγαθά.

Ἔπειτα πρέπει νά ἔχουμε σύνεση ὥστε νά γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει
«καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν» Ἐκκλ.3.7

«ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως· ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ».Ματθ.12.35-37
Ὁ ἄνθρωπος πού καταλαλεῖ δείχνει ὅτι δέν ἔχει ἀγαθή καρδιά καί καλούς λογισμούς οὔτε καί ἀγάπη γιά τούς ἀδελφούς.
Ἐπομένως ὁ καταλαλῶν δέν ξέρει οὔτε τό Θεό νά δοξάζει, οὔτε τούς ἀδελφούς νά ἀγαπᾶ, ἀλλά καί δέν ἔχει σύνεση γιατί ἀποκαλύτπει τήν κακότητα πού ὑπάρχει στήν ψυχή του.

Ὁ ἀπ.Ἰάκωβος λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό γιά νάμή νομίζουμε ὅτι εἴμαστε καλοί χριστιανοί ἄν δέν ἐλέγχουμε τήν γλῶσσα μας.
«Εἴ τις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι ἐν ὑμῖν μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλ' ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἡ θρησκεία» Ἰακ.1.26.

Καί πάλι τονίζει χαρακτηριστικά (μτφρ)
  «Σὲ πολλὰ φταῖμε ὅλοι μας. Ἂν ὅμως κανεὶς δὲ φταίει μὲ τὰ λόγια του, αὐτὸς εἶναι τέλειος καὶ ἱκανὸς νὰ κυβερνήσει καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα του. Πάρτε, γιὰ παράδειγμα, τὰ ἄλογα ποῦ βάζουμε τὰ χαλινάρια στὸ στόμα τους, γιὰ νὰ τὰ κάνουμε νὰ πειθαρχήσουνε σὲ μᾶς καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐλέγχουμε καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τους. Πάρτε ἐπίσης καὶ τὰ πλοῖα. Παρόλο ποὺ εἶναι τόσο μεγάλα καὶ ὠθοῦνται ἀπὸ βίαιους ἀνέμους, ἐντούτοις κατευθύνονται ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρὸ τιμόνι στήν κατεύθυνση πού θέλει ὁ καπετάνιος.
   Τὸ ἴδιο καὶ ἡ γλώσσα. Εἶναι ἕνα μικρὸ μέλος, κι ὅμως μπορεῖ καὶ ἐκφράζει μεγάλη ἀλαζονεία.
Δεῖτε πῶς λίγη φωτιὰ κατακαίει μεγάλο δάσος;
Φωτιὰ εἶναι καὶ ἡ γλώσσα, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. Ἔτσι, ἀνάμεσα στὰ μέλη μας, ἡ γλώσσα γίνεται τὸ ὄργανο ποὺ μολύνει ὁλόκληρο τὸ σῶμα μας καὶ φλογίζει τὸν κύκλο τῆς ζωῆς ἀντλώντας καὶ ἡ ἴδια τὴ φωτιά της ἀπὸ τὴν κόλαση. Καὶ πράγματι, ὁποιοδήποτε εἶδος ἀπὸ τὰ θηρία καὶ τὰ πτηνά, ἀπὸ τὰ ἑρπετὰ καὶ ἀπὸ τὰ θαλασσινὰ δαμάζεται καὶ ἔχει δαμαστεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Τὴ γλώσσα ὅμως κανένας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν μπορεῖ νὰ τὴ δαμάσει. Εἶναι ἀσυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Μὲ αὐτὴν εὐλογοῦμε τὸ Θεὸ καὶ Πατέρα, καὶ μὲ αὐτὴν καταριώμαστε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ! Ἀπὸ τὸ ἴδιο στόμα βγαίνει εὐλογία καὶ κατάρα!
Δὲν πρέπει ἀδελφοί μου αὐτὰ νὰ γίνονται ἔτσι....
    Ποιὸς ἀπό σας εἶναι σοφὸς καὶ καλὸς γνώστης τῶν πραγμάτων; Ἄς τό  ἀποδείξει μὲ τὴν καλὴ διαγωγὴ του τὰ ἔργα του μὲ πραότητα ποὺ εἶναι γνώρισμα τῆς σοφίας. Ἄν, ὅμως, ἔχετε πικρὴ ζήλεια καὶ φατριαστικὲς διαθέσεις στὶς καρδιές σας, τότε μὴν καμαρώνετε γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας καὶ μὴν ψεύδεστε ἐνάντια στὴν ἀλήθεια. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ ἀληθινὴ σοφία ποὺ προέρχεται ἀπὸ ψηλὰ ἀλλὰ εἶναι γήινη, ὑλιστική, δαιμονική! Γιατί, ὅπου ὑπάρχει ζήλεια καὶ φατριασμός, ἐκεῖ προκαλεῖται ἀκαταστασία καὶ κάθε εἴδους ἀθλιότητα. Ἡ σοφία, ὅμως, ποὺ προέρχεται ἀπὸ ψηλὰ εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἁγνή, ἔπειτα εἰρηνική, συγκαταβατική, πειθαρχική, γεμάτη ἔλεος καὶ καλοὺς καρπούς, ἀμερόληπτη καὶ ἀνυπόκριτη. Κι ὁ καρπός, βέβαια, τῆς δικαιοσύνης σπέρνεται εἰρηνικὰ ἀπ’ ὅσους ἐφαρμόζουν ἔμπρακτα τὴν εἰρήνη».  Ἰακ.3.1-18

Ἄν ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἱκανά νά μᾶς περιορίσουν τήν γλώσσα μας τότε ἄς προβληματισθοῦμε γιά τήν πνευματικότητά μας.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB