Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

19/8/2009 12.Ἡ σωστή διαπαιδαγώγηση τῶν ἐφήβων

Υποβληθέν θέμα:
Η εφηβική ηλικία είναι δύσκολη καί σήμερα οι έφηβοι έχουν πολύ επαναστατήσει. Μέ ποιό τρόπο μπορούμε νά παιδαγωγήσουμε τά παιδιά μας σωστά
Aπάντηση:
Μέσα σέ δυό λόγια τοῦ Κυρίου βρίσκεται ἡ ἀπάντηση:
«ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με» Ματθ.19.14
Α. Αὐτό σημαίνει: 
1. Νά ὁδηγοῦμε τά παιδιά  κοντά στόν Κύριο, πρίν ἀκόμη γεννηθοῦν, δηλαδή ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας τους.
2. Νά μήν τά προετοιμάζουμε γιά νά μεγαλώσουν μέ συνήθειες κοσμικές.
3. Νά μάθουμε ὡς γονεῖς νά ξεφεύγουμε ἀπό τίς κοσμικές μας ἐπιθυμίες καί τήν δική μας κοσμική ζωή. 
Β. ΤΟΤΕ
τά παιδιά ὅσο κι ἄν ἐπαναστατήσουν, ὅσους πειρασμούς καί δυσκολίες κι ἄν θά περάσουν, ἐπειδή κάναμε πολύ δύσκολη τήν ἐποχή μας, τότε πάλι θά ἐπιστρέψουν, γιατί θά ἔχουν ἐφόδια πνευματικά.
Τά κοσμικά ἐφόδια, γνώσεις, πλούτη, δόξα, κι ἄλλα δέν προσφέρουν σέ κανέναν ἀσφάλεια.
Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
1.Τά πνευματικά ἐφόδια πού προσφέρονται ὄχι μέ λόγια ἀλλά μέ τό παράδειγμά μας.
2. Ἡ προσωπική ἀπασχόληση καί φροντίδα τῶν παιδιῶν μας.
3. Ἡ δημιουργία μιᾶς οἰκογένειας μέ τήν μορφή μιᾶς μικρῆς κλειστῆς κοινωνίας ὅπου δέν θά χωροῦν συνήθειες καί νοοτροπίες κοσμικῶν ἀνθρώπων.
Δ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ
Βασικό στοιχεῖο διαπαιδαγώγησης εἶναι τό ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΙΗΣΟΥ παράδειγμά μας καί ἡ προσωπική μας ἐνασχόληση μέ τά παιδιά μας.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB