Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

19/8/2009 11.Υπάρχει σχέση μεταξύ αντιχρίστου και καιρικων φαινομένων;

Υποβληθέν θέμα:
Γιατί αυτές οι καιρικές αλλαγές και τι σημαίνουν οι λευκές γραμμές που αφήνουν τά αεροπλάνα; Σᾶς στέλνω μερικά στοιχεῖα.
Aπάντηση:
Ὅλα ὅσα βρῆκες εἶναι σπουδαῖα καὶ σ' εὐχαριστῶ πολύ καί τά καταχωρῶ στό τέλος.
Αὐτὰ ὅλα γίνονται ἀπὸ τὴν 10ετια τοῦ 1960 μὲ πειράματα. Τώρα ὅλα αὐτὰ εἶναι κοινὰ καὶ γνωστὰ σὲ ὅλους τούς εἰδικούς. Μιὰ βουλευτὴς ἀπὸ τὶς Σέρρες ἔθεσε τὸ ἐρώτημα στὴ βουλή, πρὶν δυὸ τρία χρόνια (Ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) καὶ ἀπάντηση δὲν πῆρε.
Ὅλα αὐτὰ τώρα εἶναι ξεπερασμένα.
Στὴν ἐποχή μας ἔχουν πλέον φθάσει νὰ δουλεύουν τὸν καιρὸ καὶ μὲ τοὺς δορυφόρους.
Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει ἀστάθια θερμοκρασιῶν, καιρικῶν φαινομένων, λυώσιμο τῶν πάγων, κάψιμο τῶν δασῶν. Ὅλα γίνονται γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νὰ θέσει κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του, τὸ πότε, ποὺ καὶ πόσο θὰ βρέξει. Αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα παγκόσμιο ὑδροδοτικὸ σύστημα ποὺ θὰ τὸ ἀξιοποιήσει ὁ ἀντίχριστος γιὰ νὰ ἐξαπατήσει τοὺς ἀνθρώπους ὅτι αὐτὸς εἶναι Θεὸς ποὺ δίδει στοὺς ἀνθρώπους ἐπίγειες ἀνέσεις.
Γι’ αὐτό καί ὁ κόσμος θά χαρεῖ ὅταν θά κρεμάσει ὁ ἀντίχριστος τούς δύο προφῆτες θά χαρεῖ μεγάλη χαρά «καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς». Αποκ.11.9
Αυτοί οἱ δύο προφῆτες θά ἐμποδίσουν τό ἔργο τοῦ ἀντιχρίστου. Δέν θά ἀφήσουν τόν ἀντίχριστο νά κάνει θαύματα παίρνοντας στά χέρια του τόν πολιτισμό καί τίς τέχνες ἐλέγχοντας ἀκόμη καί τό πού, πῶς, πόσο καί πότε θά βρέχει κάνοντας τόν κόσμο νά χαρεῖ γιά τήν ἐπιτυχία του αὐτή καί θά τρέξουν ὅλοι πίσω του καί θά τόν δεχθοῦν ὡς θεό.
Ἀκριβώς τότε καί οἱ δύο προφῆτες μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ δέν θά ἐποτρέπουν νά γίνονται τέτοιες ἀπᾶτες καί  τοῦτο γιά νά βοηθήσουν καί νά στηρίξουν τούς πιστούς ἀνθρώπους «οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. Αποκ.11.6
Ὅμως ὁ κόσμος πού θά ἔχει βολευτεῖ μέ τίς ἐπιτυχίες τοῦ πολιτισμοῦ καί θά περνᾶ καλά θά θυμώσει μέ τούς προφῆτες γι’ αὐτό καί θά χαροῦν ὅταν κρεμασθοῦν ἀπό τόν ἀντίχριστο, ἀλλά γιά λίγο γιατί «καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν εἰς αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς» . Αποκ.11.11
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=9784820
http://www.youtube.com/watch?v=gt60OTif_GM
http://www.youtube.com/watch?v=6w6O9ZHbKSs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=zK_mOnNZ9_g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Mh_Ojc3iwf0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=efxjIBLLWNc&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=tzVUpy5WW-U&NR=1
Επισυναπτόμενο αρχείο

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB