Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

02/8/2009 8.Πως πολεμούμε το άγχος;

Υποβληθέν θέμα:
Ο Κύριος μας δίδαξε να μην αγωνιούμε για περισσότερα απο όσα μας χρειάζονται. Εμείς όμως, είμαστε γεμάτοι άγχος! ακόμη και για την τεκνογονία! πως να τον πολεμήσουμε αυτόν τον δαίμονα;
Aπάντηση:
Τὸ  ἄγχος εἶναι ἕνα σύγχρονο πάθος ποῦ τὸ δημιουργοῦν, ἡ ὀλιγοπιστία, οἱ γήινες ἐπιθυμίες, ἡ ἀπληστία, ἡ πνευματικὴ ὀκνηρία, τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ἡ ἄρνηση τῆς πνευματικῆς κακοπάθειας, ὁ ἀταπείνωτος λογισμός, ὁ ἐκτροχιασμὸς ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας, καὶ γενικὰ ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς ποὺ νομίσαμε ὅτι θὰ μᾶς στηρίξει, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὡς γέννημα τοῦ Κάιν καὶ τῶν ἀπογόνων του μόνο μᾶς προσθέτει ἐφήμερες ἀνέσεις καὶ μόνιμες καταστροφές.
Ἄν λοιπόν ἐνθυμούμεθα τό σκοπό τῆς ζωῆς μας τότε ἔχουμε κάποιες ἐλπίδες στή σημερινή μας ζωή νά μήν ἔχουμε ἄγχος.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB