Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

01/8/2009 7.Που βρίσκονται οι κεκοιμημένοι τώρα;Μεσιτεύουν για μας;

Υποβληθέν θέμα:
"Που βρίσκονται οι κεκοιμημένοι τώρα;Μεσιτεύουν για μας;Μπρούμε να τους επικαλούμαστε στις προσευχές μας;"
Aπάντηση:
«Τί ὅτι ἐν τάφῳ τό σῶμα; Μή προσδοκίσῃς ἐκεῖ εἶναι καί τήν ψυχήν. Οὐ γάρ ἀπό γῆς ἐλήφθη οὐδέ εἰς γῆν ἀπέρχεται» (Χρυσόστομος).
Ἐκεῖνο λοιπόν πού πεθαίνει εἶναι τό σῶμα. Ἡ ψυχή συνεχίζει νά ὑπάρχει μέ τίς δυνάμεις της, βούληση, νόηση, συναίσθημα, τά ὁποῖα δέν ἀπενεργοποιοῦνται, ἀλλά συνεχίζουν νά λειτουργοῦν. Ὁ κεκοιμημένος εἶναι σέ ἀπραξία ὡς πρός τό σῶμα γιατί ἀνεχώρησε ἡ ψυχή. «Οὐ γάρἡ ψυχή ἐστιν ἡ ἀποθνήσκουσα, ἀλλά διά τήν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει τό σῶμα». Ἐξ ἄλλου ὅταν ὁ Κύριος κατέβηκε στόν Ἄδη κήρυξε στίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων, ἄκουσαν τό κήρυγμα, φωτίσθηκαν καί βρῆκαν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Οἱ ψυχές, λοιπόν, στήν κατάσταση αὐτή δέν κοιμοῦνται. Ζοῦν, αἰσθάνονται, χαίρονται, λυποῦνται, ἀγάλλονται ἤ ὑποφέρουν.
Βρίσκονται δηλαδή σέ μιά μέση κατάσταση γιατί ἀκόμη δέν ἔγινε ἡ τελική κρίση. Ἀλλά αὐτή τήν κατάσταση τήν δημιουργήσαμε ἀπό τήν ζωή αὐτή. Δηλαδή ἄν ζήσουμε στή ζωή αὐτή προσδοκόντας ἀνάσταση νεκρῶν καί ἐπιθυμούσαμε νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Κύριο διά τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῶν ἱ.Μυστηρίων κι ἐκεῖ θά ζοῦμε μέ τίς ἴδιες καταστάσεις, διότι αὐτές εἶναι καταστάσεις τῆς ψυχῆς καί ὄχι τοῦ σώματος. Ἔτσι ἄν ἐδῶ προσευχόμασταν γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους τό ἴδιο θά κάνουμε καί μετά θάνατον.
 Ἄν ὅμως ζοῦμε στή ζωή αὐτή μέ ἀπολαύσεις  ὑλικῶν ἀγαθῶν τότε ἐκεῖ θά ὑπάρχει ἡ μελαγχολία τῆς στέρησις. Ἄν ζούσαμε μέ τίς δικές μας ψυχικές ἐπιθυμίες ἐκεῖ θά βρεθοῦμε φτωχοί καί λυπημένοι ἀφοῦ δέν θά μποροῦμε νά τίς ἱκανοποιοῦμε ἀφοῦ ἄλλες εἶχαν σχέση μέ τήν ὕλη κι ἄλλες μέ ψεύτικες θεωρίες.
Ὁ ἀπ.Παῦλος λέγει «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Α΄Θεσ.4.13
Ἑπομένως οἱ ἔχοντες ἐλπίδα ζοῦν μαζί μέ τόν Κύριο, καί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα ζοῦν μέ τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου πού δέν ἔχει ἐλπίδα.
Γιά περισσότερα μπορεῖτε νά μελετήσεται σχετικά βιβλία ὅπως
1.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ  Γ.Β.ΜΕΛΕΤΗ
2.ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ   ΑΡΧΙΜ.ΒΑΣ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
3.Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ   καί ἄλλα πολλά.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB