Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

18/6/2009 2.Οικογενειακή γαλήνη και ψυχαγωγία.

Υποβληθέν θέμα:
Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα.
Επιτρέπεται ο σύζυγος ή η σύζυγος να επιζητούν να περάσουν έστω και μία ημέρα με φίλους τους ή συγγενείς τους, μακριά από την οικογένεια προκειμένου να πάρουν μία ανάσα; Αν ναι, καλώς. Αν όχι, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν; Είναι επικίνδυνα τέτοια φαινόμενα για την οικογενειακή εστία;
Aπάντηση:

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΣ


Ἀγαπητέ μας φίλε, μέ τόν χῶρο αὐτό τῆς Ἰστοσελίδας μας, δέν θέλουμε νά ρωτᾶτε κι ἐμεῖς ψυχρά νά ἀπαντοῦμε, ἀλλά θέλουμε νά ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ, δηλαδή νά ΣΥΜΜΕΛΕΤΟΥΜΕ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἔτσι λοιπόν θέλουμε τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό νά τήν βροῦμε μαζί, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΑΖΙ μελετῶντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ γραπτός Λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει:
1.ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ
οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, 5 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 6 ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σάρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω
2.   ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, 23 ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24 ἀλλ' ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί.

3.   ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
25 οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ρήματι, 27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ' ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος. 28 οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ· 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ' ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Κύριος τὴν ἐκκλησίαν· 30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ

4.   ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ' ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν,

5.   ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε
ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

Ἄς δοῦμε μαζί λοιπόν, τί ἐσεῖς καταλαβαίνετε ἀπό τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου μας, ξεχωριστά γιά τήν κάθε μία ἀπό τίς 5 παραγράφους.
Περιμένω τίς θέσεις σας, καί κάθε ἄλλου καλοῦ συζητητοῦ, γιά νά μπορέσουμε νά προσεγγίσουμε τό θέμα μας ὄχι κοινωνικά ἤ ἀνθρωπιστικά, ἀλλά ὡς ἔξυπνοι ἄνθρωποι πού ἀγωνίζονται γιά νά κερδίσουν ὄχι μόνο μιά μέρα χαρᾶς, ἀλλά μιά Βασιλεία Θεοῦ.  Ἄν δέν ἔχουμε αὐτήν τήν ἐξυπνάδα, ἄς μή κοπιάζουμε γιατί δέν θά βροῦμε λύση πουθενά.

Εὐχές πολλές καί πάντοτε νά χαίρετε.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Νομίζω ότι με κάλυψε εξ' ολοκλήρου. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς σήμερα αναλωνόμαστε με τόσα άλλα ανούσια και εφήμερα πράγματα και όχι με το λόγο του Θεού με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε τις απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απασχολούν. Ο λόγος του Θεού όμως είναι αυτός που πάντα δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Αρκεί να αφιερώνουμε λίγο μόνο χρόνο καθημερινά για να τον μελετούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για το ότι μας στηρίζετε τόσο πολύ με τους λόγους και τις συμβουλές σας.


Καλησπέρα πάτερ και συγχαρητήρια για την τόσο ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα. Θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου πάνω στο θέμα "Οικογενειακή γαλήνη και ψυχαγωγία".

Είναι αλήθεια ότι πολλοί πιστεύουν πως αν απομακρυνθούν έστω και μια μέρα από την οικογενειακή εστία θα νιώσουν ελεύθεροι και θα ανακουφισθούν από τα οικογενειακά βάρη. Μήπως, όμως αυτό είναι καθαρά εκ του πειρασμού; Μήπως ο Διάβολος είναι αυτός που κάνει το σύζυγο ή τη σύζυγο να νιώθει εγκλωβισμένος-η μέσα στο γάμο, με αποτέλεσμα να ζητά να "πάρει μια ανάσα"; Κι αν λοιπόν απομακρυνθεί κάποιος έστω και λίγο από την οικογένειά του τι θα κερδίσει; Μία ψεύτικη χαρά ίσως..Μία ικανοποίηση του "Εγώ" του, θα έλεγα. 
Πιστεύω ότι σ'αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για να περάσουμε καλά αλλά για να δοκιμαστούμε. Σκοπός του γάμου είναι να σωθεί το ζευγάρι και να κερδίσει τον παράδεισο, βοηθώντας ο ένας τον άλλον μέσα στις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Κι ο Θεός είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος σ'αυτή την ιερή προσπάθεια! Τέλος, νομίζω ότι και τα σχετικά χωρία της Κ.Δ. μας δείχνουν ότι ο γάμος είναι μια ευλογημένη κοινωνία στην οποία δεν επιτρέπεται κανείς εξωτερικός παράγοντας να επεμβαίνει.

Πάτερ ευλογείτε.
Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία και χρήσιμη ιστοσελίδα. Σας ευχαριστούμε και ο Θεός να σας δίνει δύναμη για τη συνέχιση της προσπάθειάς σας.

Θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα "Οικογενειακή γαλήνη και ψυχαγωγία". 
Υπάρχει χαρά μέσα στο γάμο. Είναι σίγουρο αυτό. Τότε λοιπόν γιατί να τη ζητάμε έξω από το γάμο; Είναι σα να λέμε πως κι εσείς, ως ιερέας, έχετε το δικαίωμα να βγάλετε το ράσο και να "ξεσκάσετε" λίγο έξω από το ζυγό της ιεροσύνης. Περίεργο δεν ακούγεται; Το ίδιο περίεργο νομίζω πως είναι και η αναζήτηση αναψυχής εκτός οικογενείας. Ο ζυγός του γάμου είναι ο δρόμος για τον Παράδεισο, αν είμαστε έξυπνοι και εκμεταλλευτούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν κι όχι δραπετεύοντας αναζητώντας στιγμές "χαράς" εις βάρος των υπολοίπων μελών της οικογενείας.
Είναι δεδομένο πως "ανάσες" μπορούμε να πάρουμε μαζί με τον(την) σύζυγο και να χαρούμε και να προγευτούμε τη μέλλουσα ζωή. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

Ευχαριστώ κι ο Θεός μαζί σας!


 

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB