Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

15/6/2009 1.Ηρθε ο αντιχριστος;

Υποβληθέν θέμα:
Καλησπέρα πάτερ,συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα. Θα είναι πολύ χρήσιμη για εμάς! Η απορία μου είναι η εξής: έχει γεννηθεί ο αντίχριστος;
Aπάντηση:

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΣ

Ἀγαπητέ μας φίλε, σέ χαιρετοῦμε μέ τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας καί σ’ εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σου λόγια.
Πολύ σπουδαῖο τό ἐρώτημά σου γιά τήν ἐποχή μας, διότι εἶναι πάρα πολλοί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θέτουν τό ἐρώτημα αὐτό, ἀλλά δέν ξέρω ἄν ἡ ἀπάντηση πού λαμβάνουν εἶναι ἀπάντηση ἐμπνευσμένη ἀπό τό Ἅγ.Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί περιέχει ἀλήθειες μοναδικές ἤ λαμβάνουν ἀπαντήσεις κατά τήν ἔμπνευση τῆς φαντασίας των ἤ τῆς θρησκοληψίας των ἤ γενικά κατά τήν ἀπάτη τοῦ διαβόλου ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νά πλανᾶ ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς (ΜαΤΘ.24.24) .
ΓΕΝΙΚΑ μέ τόν χῶρο αὐτό τῆς Ἰστοσελίδας μας, δέν θέλουμε νά ρωτᾶτε κι ἐμεῖς ψυχρά νά ἀπαντοῦμε, ἀλλά θέλουμε νά ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ, δηλαδή νά ΣΥΜΜΕΛΕΤΟΥΜΕ  τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἔτσι λοιπόν θέλουμε τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό νά τήν βροῦμε μαζί μελετῶντας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ(Βάζουμε τήν μετάφραση γιά νά γινόμαστε κατανοητοί ἀπ’ ὅλους, διότι εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὅλοι ἔχουμε τό ἐπίσημο κείμενο).
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 Νὰ ἔχετε ἀνοιχτὰ τὰ μάτια σας μή σᾶς πλανήσει κανένας....Προσέχετε νὰ μὴν ταράζεστε, .....θὰ ἐμφανιστοῦν πολλοὶ ψευδοπροφῆτες καὶ θὰ πλανήσουν πολλούς. 12 Κι ἐπειδὴ ἡ ἀνομία θὰ πληθύνει, ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων θὰ ψυχρανθεῖ..... τὸ Εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας θὰ κηρυχτεῖ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη ....τότε θὰ ἔρθει τὸ τέλος
Κι ὅσο γιὰ τὴ μέρα ἐκείνη καὶ τὴν ὥρα, κανένας δὲν τὴν ξέρει,
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 3Προσέχετε νὰ μή σᾶς ἐξαπατήσει κανεὶς μὲ κανέναν τρόπο. Γιατί δὲ θὰ ἔρθει ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἂν δὲν ἔρθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καὶ φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ γιὸς τῆς ἀπώλειας. 4 Aὐτός, δηλαδή, ποὺ ἀντιστέκεται καὶ ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του ἐναντίον καθενὸς ποὺ ἀποκαλεῖται θεὸς ἢ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο λατρείας, ὥστε νὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ ἴδιος στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ σὰν Θεός, γιὰ νὰ ἀποδείξει πὼς αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός! ........8 Kαί ἀποκαλυφτεῖ ὁ ἄνομος, τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος θὰ ἐξαφανίσει μ΄ ἕνα φύσημα τοῦ στόματός του καὶ θὰ τὸν ἐξουδετερώσει μόλις ἐμφανιστεῖ κατὰ τὸν ἐρχομό του. 9 Aὐτοῦ τοῦ ἄνομου ἡ παρουσία πρόκειται νὰ πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ,
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ 1 ΚΑΙ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον....... καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ ..11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς,
Ἀγαπητέ φίλε ὅπως εἶδες δέν ἀπαντῶ εὐθέως,θέλω νά τό συζητήσουμε τό θέμα. Σοῦ καταθέτω μερικά χωρία καί σέ βοηθῶ νά καταλάβεις μόνος σου τήν ἀπάντηση. Ψάξε, θά σέ βοηθήσει αὐτό πολύ ἔστω κι ἄν τώρα δέν βρίσκεις τήν ἀπάντηση. Μήν ἀνησυχεῖς μαζί θά τά ξαναποῦμε στό θέμα αὐτό καί περιμένω νά δῶ τί βρῆκες καί τί κατάλαβες, ὄχι μόνον ἐσύ ἀλλά καί κάθε καλός συζητητής.
Περιμένω συζητητές. Πρέπει νά μάθουμε νά ἐρευνοῦμε τίς γραφές σωστά καί ἔξυπνα καί τότε θά καταλάβουμε πόση πλάνη ὑπάρχει στόν κόσμο.

 


 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Ἀγαπητή μας φίλη, ἄν μελετήσεις πιό καλά τά χωρία πού παραθέτω, καί μάλιστα τά ὑπογραμμισμένα, θά καταλάβεις ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή μιλᾶ γιά ἐμφάνιση Ἀντιχρίστου καί ὄχι γιά γέννηση.  
(
καὶ φανερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας),
(τότε θὰ
ἀποκαλυφτεῖ ὁ ἄνομος)Αγαπητέ μας πάτερ Νικηφόρε διαβάσαμε την απάντηση στο ερωτημά μας αν γεννήθηκε ο αντίχριστος.Μας βοηθήσατε πολυ.Πιστεύουμε στα χρόνια που ζούμε ότι μας κυριέυει ο σατανάς.ο κόσμος δεν ζει κατα το θέλημα του θεού.Κάνει το αντιθετο δεν εκκλησιάζεται δεν έχει πνευματικο δεν αναπαύει την ψυχή του που είναι το πάν.Ο Χριστός σταυρώθηκε για μας και μας άφησε την ελπίδα της μετάνοιας και της σωτηρίας μας.Εμεις κάνουμε το αντίθετο δηλαδή το αντι-χριστου.Απο τα χωρία της Αγίας Γραφής καταλαβαίνουμε οτι κάποια τα ζούμε τώρα.Και γι'αυτο μας γεννήθηκε η απορία μήπως έχει γεννηθεί.

Ἀγαπητή φίλη, τό  ἄν θά γεννηθεῖ καί πότε δέν μᾶς τό ἐπιτρέπει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μή τό ψάχνεις, λοιπόν, γιατί θά μᾶς ἐξαπατοῦν διάφορες θεωρίες. Τά γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας καί φυσικά εἶναι γεγονότα ἐσχατολογικά. Ἄν ὅμως γεννηθεῖ στίς καρδιές μας ὁ Χριστός τότε θά καθυστερήσει ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB