Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Η Λάρισα
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση


Ἡ Λάρισα εἶναι ἡ πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ Λαρίσης καὶ βρίσκεται στὴ δεξιὰ ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Πηνειοῦ καὶ βορειοανατολικὰ τοῦ εὔφορου Θεσσαλικοῦ κάμπου. (http://www.larissa-dimos.gr/larissa/city/phneios.shtm)

Ἡ Λάρισα ὡς τὸ 1423 ποὺ κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς δέχτηκε ἐπιδρομὲς ἀπὸ Γότθους, Βησιγότθους, Φράγκους, Βούλγαρους καὶ Σέρβους.
Web developement & design: QV-WEB